Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Modersmål

·

Årskurs:

4 - 6

Läsa och skriva

Språkcentrum Mölndal, Mölndals Stad · Senast uppdaterad: 7 oktober 2017

Målet med undervisningen är att du - utvecklar din förmåga att läsa, förstå och analysera fakta texter så att du kan sedan berätta skriftlig med egna ord på spanska. - använder spanska som ett medel för din språkutveckling och ditt lärande, - anpassar språket efter olika syften, mottagare och sammanhang - utvecklar färdigheten att uttrycka dig skriftligt på spanska.

Så här kommer vi att arbeta

 • Samtala och diskutera innehållet i en grupp och skriva korta sammanfattningar
 • Läsförståelse - förförståelse, frågor gällande texten
 • Att skriva egen berättelse genom att följa språkliga regler, struktur, innehåll och variation, i pappers- eller digitalform
 • Film tillämpning i undervisning.
 • Att använda rekommendationer från Läslyftet
 • Läsning av olika faktatexter: egen läsning och högläsning, att bekanta sig med texters struktur och språkbruk.

Centralt innehåll

 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både det uttalade och sådant som står mellan raderna.
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med välbekanta ämnen samt med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag.
 • Modersmålets grundläggande struktur i jämförelse med svenskans.
 • Ordböcker och andra hjälpmedel för stavning och ordförståelse.
 • Seder, bruk och traditioner i områden där modersmålet talas i jämförelse med svenska seder, bruk och traditioner.

Jag kommer att bedöma din förmåga att:

 • Använda lämpligt ordförråd i det spanska språket
 • Att förstå och tolka spanska texter samt att urskilja texters budskap, både det uttalade och sådant som står mellan raderna.
 • Att skriva sammanfatta textens innehåll.
 • Din förmåga att använda grammatiska regler, stavningsregler, ordföljd och interpunktion    
 • Att resonera kring textens innehåll  
 • att producera egna texter                                

   


Läroplanskopplingar

formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

använda sitt modersmål som ett medel för sin språkutveckling och sitt lärande,

anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,

urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer,

Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både det uttalade och sådant som står mellan raderna.

Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag.

Modersmålets grundläggande struktur i jämförelse med svenskans.

Ordböcker och andra hjälpmedel för stavning och ordförståelse.

Ord och begrepp för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning.

Matriser i planeringen
16/17 Modersmål åk 4-6 Mölndal
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback