Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Engelska

·

Årskurs:

9

English year 9: Crime and Punishment (Wings section 1)

Gränbyskolan, Uppsala · Senast uppdaterad: 8 oktober 2017

Have you heard of Bonnie and Clyde, Jack the Ripper and Alcatraz? Or the assassination of JFK? In this section you will study crime and punishment. You will learn more about some famous crimes, criminals and prisons. You will describe the life of a prisoner and you are also going to debate for or against the death penalty.

Crime and Punishment

Ämnesmål till dig som elev

After you finish this section you should be able to:

 • Use and understand words connected with crime
 • Discuss different kinds of crimes and punishments
 • Argue for or against the death penalty
 • Talk about famous crimes, criminals and prisons

Arbetsformer

 •  You will read and listen to the texts in section 1
 •  You will work with exercises in the workbook
 •  You will discuss together in class
 • You will study the passive
 •  You will practise writing a diary entry
 • You will practise how to debate
 • You will watch a documentary as well as other clips
 •  You will be assigned homework to practise at home

Remember! You can practise words and grammar on this site (Wings 9 black webbövningar):

http://webbovningar.nok.se/session/65e780ef7ca4585ec9f3cd6e3bf7c40c/p851 

Bedömning

You will be assessed on:

 • Speaking: a debate - for or against the death penatly
 • Writing: a Prisoner's diary

 

 


Läroplanskopplingar

förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,

formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,

anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och

reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där engelska används.

Aktuella och för eleverna välbekanta ämnesområden.

Åsikter, erfarenheter, känslor och framtidsplaner.

Talad engelska och texter från olika medier.

Olika former av samtal, dialoger, intervjuer och muntliga framställningar.

Skönlitteratur och annan fiktion även i talad, dramatiserad och filmatiserad form.

Sånger och dikter.

Muntlig och skriftlig information samt diskussioner och argumentation med olika syften, till exempel nyheter, reportage och tidningsartiklar.

Olika sätt att bearbeta egna framställningar för att variera, tydliggöra, precisera och anpassa dem efter deras syften.

Samtal och diskussioner samt argumentation.

Språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd när språket inte räcker till, till exempel omformuleringar, frågor och förklaringar.

Språkliga strategier för att bidra till och aktivt medverka i samtal genom att ta initiativ till interaktion, ge bekräftelse, ställa följdfrågor, ta initiativ till nya frågeställningar och ämnesområden samt för att avsluta samtalet.

Matriser i planeringen
Kunskapskrav Engelska 7-9
Uppgifter
A prisoner's diary
Debate: for or against the death penalty