Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Musik

·

Årskurs:

1

Sång, rytm och rörelse!

Noltorpsskolan, Alingsås · Senast uppdaterad: 8 oktober 2017

Vi sjunger tillsammans och improviserar med rytmer och rörelser!

Arbetsområde:

Vi tränar oss på att sjunga tillsammans och lär oss att använda vår röst på olika sätt.

Vi improviserar med rytmer och rörelser.

 

Konkreta mål:

 • Du ska kunna delta i gemensam sång.
 • Du ska kunna härma en rytm.
 • Du ska kunna göra en egen rytm.

 

Bedömning:

Jag kommer att bedöma din förmåga att:

 • delta i gemensam sång.
 • härma en rytm.
 • göra en egen rytm.

Undervisning:

Du kommer att få:

 • sjunga sånger från olika genrer och med olika svårighetsgrad. 
 • träna på att sjunga unisont, växelsång, starkt, svagt.
 • sjunga sånger i temaområdena: vänskap, höst, advent och jul.
 • improvisera med rörelser.
 • klappa puls och rytm.
 • vara med och framträda på skolans adventssamling tillsammans med de andra i årskurs 1.

 

Begrepp som du kommer att träna på under hösten.

unisont, växelsång, puls, rytm, svagt, starkt, psalm,

 

 

 
 

Läroplanskopplingar

spela och sjunga i olika musikaliska former och genrer,

analysera och samtala om musikens uttryck i olika sociala, kulturella och historiska sammanhang.

Sång och spel i olika former: unison sång, kanon och växelsång samt ensemblespel.

Imitation och improvisation med rörelser, rytmer och toner.

Rösten som instrument med variation av rytm, klang och dynamik.

Musik som knyter an till elevens vardagliga och högtidliga sammanhang, däribland nationalsången och några av de vanligaste psalmerna, samt inblickar i svensk och nordisk barnvisetradition.

Eleven kan delta i gemensam sång och följer då i någon mån rytm och tonhöjd.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter