Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Fysik

·

Årskurs:

8

Elektricitet och elektromagnetism

Nannaskolan, Uppsala · Senast uppdaterad: 12 december 2017

Vi jobbar med elektriska kretsar, hur man kan skapa magneter med hjälp av elektricitet och hur elektricitet kan skapas med hjälp av magnetism.

Mål för arbetsområdet:

- Skillnaden mellan spänning, ström och resistans och sambandet dem emellan (Ohms lag)
- Kunna hur man ritar och kopplar elektriska kretsar och hur de används i vardagliga sammanhang
- Veta hur en elektromagnet är uppbyggd, hur den kan bli starkare och till vad man kan använda den
- Veta vad som menas med induktion och hur vi kan producera elektricitet med hjälp av induktion (generator)
- Kunna jämföra en generator med en elmotor.
- Veta hur en transformator är uppbyggd och fungerar samt vad den används till.


Läroplanskopplingar

Sambanden mellan spänning, ström, resistans och effekt i elektriska kretsar och hur de används i vardagliga sammanhang.

Sambandet mellan elektricitet och magnetism och hur detta kan utnyttjas i vardaglig elektrisk utrustning.

Historiska och nutida upptäckter inom fysikområdet och hur de har formats av och format världsbilder. Upptäckternas betydelse för teknik, miljö, samhälle och människors levnadsvillkor.

Sambandet mellan fysikaliska undersökningar och utvecklingen av begrepp, modeller och teorier.

Matriser i planeringen
Prov Elektricitet och elektromagnetism vers 2
Våra levnadsvillkor och naturvetenskapens upptäckter
Sammanfattande matris för ämnesområdet Elektricitet och elektromagnetism
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback