Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Svenska

·

Årskurs:

2

Fånga förmågan Samtala och presentera

Rydebäcksskolan, Helsingborg · Senast uppdaterad: 9 oktober 2017

Under de kommande veckorna kommer vi att träna på att samtala och presentera sig i mindre grupper eller med lärkompis.

Målet med undervisningen är att....

  • Formulera sig och kommunicera i tal. 
  • Anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang

 Så här ska vi arbeta...

 
  • Samtalsövningar
  • Modell för att planera upp ditt samtal och presentation
  • Muntlig presentation i mindre grupp
  • Lyssna, återberätta och ställa frågor
  • Matris för självskattning 

Vi kommer bedöma på vilket sätt du...

 

  • Planerar inför ditt samtal och presentation
  • Framför din muntliga presentation
  • Deltar i samtalen

 

 


Läroplanskopplingar

formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,

Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.

Muntliga presentationer och muntligt berättande om vardagsnära ämnen för olika mottagare. Bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel som kan stödja presentationer.

Eleven kan samtala om elevnära frågor och ämnen genom att ställa frågor, ge kommentarer och framföra egna åsikter.

När eleven berättar om vardagliga händelser beskriver eleven dem så att innehållet tydligt framgår.

Matriser i planeringen
Fånga förmågan Samtala och presentera
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter