Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Svenska

·

Årskurs:

9

Genre - referat

Genarps skola, Lunds för- och grundskolor · Senast uppdaterad: 9 oktober 2017

.

Vi tittar på vad som är typiskt för ett referat och dess uppbyggnad. Därefter skriver eleverna egna referat dels av en gemensam text och dels av en text de väljer själva.

Genomgång sker i helklass av vad som är typiskt för genren. Eleverna skriver därefter enskilt sina referat och ger också respons till varandra.

Bedömning görs av deras inlämnade referat.

 

 


Läroplanskopplingar

formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,

urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och

Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.

Olika sätt att skapa och bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.

Redigering och disposition av texter med hjälp av digitala verktyg. Olika funktioner för språkbehandling.

Språkets struktur med stavningsregler, skiljetecken, ordklasser och satsdelar.

Ordböcker och digitala verktyg för stavning och ordförståelse.

Eleven kan skriva olika slags texter med viss språklig variation, enkel textbindning och i huvudsak fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.

Dessutom kan eleven ge enkla omdömen om texters innehåll, språk och uppbyggnad och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet, kvalitet och uttrycksfullhet på ett i huvudsak fungerande sätt.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter