Skolbanken Logo
Skolbanken

Årskurs:

4 - 6

Bildhuggeri

Rydebäcksskolan, Helsingborg · Senast uppdaterad: 11 oktober 2017

I denna uppgift kommer ni att arbeta med skärande verktyg och med dessa tillverka ett 3D-motiv i MDF. Detta är en fantastisk uppgift med enorma möjligheter att skapa ett imponerande arbete.

Målet med undervisningen i slöjd är att utveckla din förmåga..

  • att formge och framställa föremål med hjälp av lämpliga redskap, verktyg och hantverkstekniker på ett säkert och ändamålsenligt sätt
  • att välja och motivera tillvägagångssätt i ett slöjdarbete utifrån syftet med arbetet
  • att utvärdera arbetsprocesser och resultat
  • att använda slöjdspecifika ord och begrepp när du berättar och beskriver arbetsprocessen

Så här ska vi arbeta..

Vi kommer att tillsammans ha en genomgång där vi går igenom den praktiska uppgiften samt hur bedömningskriterierna ser ut. Därefter kommer ni att börja med val av motiv där ni måste tänka på hur effekterna kan framhävas på bästa sätt.  När detta är gjort kommer vi att lägga stor vikt vid att diskutera de skärande verktyg ni ska använda. Det kommer att innehålla både information om vilka ni ska välja i olika situationer men också hur ni ska hantera säkerheten på bästa sätt. När allt bildhuggeriarbete är gjort ska ni avsluta med att måla motivet/figuren. Hela arbetet avslutas med att ni dokumenterar er arbetsprocess i text och bild.

Vi kommer bedöma på vilket sätt du..

  • Väljer bild/motiv och vilka möjligheter och effekter den ger
  • Bearbetar materialet och vilka lösningar du väljer för att nå ditt slutmål
  • Värnar om säkerheten både för dig själv och din omgivning
  • Drivit din arbetsprocess och slutligen dokumentet resultatet

Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen
Matris åk 6
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback