Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Religionskunskap

·

Årskurs:

7 - 9

Religion: Islam ht17

Liljeborgsskolan 4-9, Trelleborg · Senast uppdaterad: 10 oktober 2017

Islam

Konkretiserade mål

Du ska träna din förmåga att:

  • beskriva tankar, religiösa berättelser och religiösa uttryck och handlingar i islam. Även visa samband mellan centrala tankegångar och handlingar
  • undersöka hur religion och samhälle hänger ihop (beskriva samband och föra resonemang)
  • söka information och vara källkritisk

 

Undervisningen

Vi börjar med brainstorming där vi tittar på gruppens tidigare kunskaper om islam och lyfter fram klassens frågor och funderingar. Därefter tittar vi på islams historia och centrala tankegångar för att skaffa oss en gemensam grund. Vi arbetar med uppgifter ur boken.

Vi lägger stor vikt vi begreppsförståelse och tränar detta enskilt, i grupp och i helklass. 

Eleverna visar vad de kan under ett muntligt grupprov och genom en skriftlig uppgift i källkritik.

 

Bedömning

Jag kommer att bedöma din förmåga att:

- beskriva centrala tankegångar inom Islam. OBS I de högre nivåerna skiftar kraven från att beskriva till att se samband och generella mönster.

- att beskriva samband och  underbyggda resonemang

 

- söka och hantera information. Tänk på att söka information från olika typer av källor.

 


Läroplanskopplingar

analysera kristendomen, andra religioner och livsåskådningar samt olika tolkningar och bruk inom dessa,

analysera hur religioner påverkar och påverkas av förhållanden och skeenden i samhället,

reflektera över livsfrågor och sin egen och andras identitet,

söka information om religioner och andra livsåskådningar och värdera källornas relevans och trovärdighet.

Centrala tankegångar och urkunder i världsreligionerna islam, judendom, hinduism och buddhism.

Varierande tolkningar och bruk inom världsreligionerna i dagens samhälle.

Huvuddragen i världsreligionernas historia.

Sambandet mellan samhälle och religion i olika tider och på olika platser.

Hur religioner och andra livsåskådningar kan forma människors identiteter och livsstilar.

Eleven har grundläggande kunskaper om kristendomen och de andra världsreligio­nerna och visar det genom att beskriva centrala tankegångar, urkunder och konkreta religiösa uttryck och handlingar inom religionerna.

Eleven kan utifrån undersökningar om hur religioner kan påverkas av och påverka samhälleliga förhållanden och skeenden beskriva enkla samband med enkla och till viss del underbyggda resonemang.

Eleven kan söka information om religioner och andra livsåskådningar och använder då olika typer av källor på ett i huvudsak fungerande sätt samt för enkla och till viss del underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.

Matriser i planeringen
Religion: Islam ht16
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter