Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Engelska

·

Årskurs:

6

Animals

Friskolan Asken, Grundskolor · Senast uppdaterad: 10 oktober 2017

Animals can be cute, ugly, small, big, cuddly or dangerous. During a few weeks to come we will read, talk and write about lots of different animals, both real and made up.

Syfte

Ur Läroplanen för grundskolan 2011:

Genom undervisningen i ämnet engelska ska eleverna ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att

- förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,

- formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

- använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,

- anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang.

.

Centralt innehåll åk. 4-6

Ur Läroplanen för grundskolan 2011:

- Ämnesområden som är välbekanta för eleverna.
- Vardagliga situationer, intressen...
- Muntliga och skriftliga instruktioner och beskrivningar.
- Olika former av samtal, dialoger och intervjuer.
- Filmer och dramatiserade berättelser för barn och unga.
- Strategier för att uppfatta betydelsebärande ord och sammanhang i talat språk och
texter...
- Presentationer, instruktioner, meddelanden, berättelser och beskrivningar i sammanhängande tal och skrift.
- Språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd när språket inte räcker till, t ex omformuleringar.
- Språkliga företeelser för att förtydliga och berika kommunikationen som uttal och intonation, stavning och interpunktion, artighetsfraser och andra fasta språkliga uttryck samt grammatiska strukturer.

What we will do

You are going to:

- read and work with texts about animals,

- listen to texts about animals,

- talk about animals,

-  write about animals,

- work with animal words,

- work with grammar (a/ an)

The teacher's goals

The teacher's goals are that you will:

- learn many words connected to the area animals,

- feel more confident when you talk English and read texts aloud,

- understand most of the spoken English you will hear,

- understand most of the written English you will read,

- know how to use the grammar structures (a/an)

Assessment

You will have a homework every week. You will get feedback on your text about "your" animal. 


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter
Arbetsschema

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback