Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Bild

·

Årskurs:

7 - 9

Illustration

Grundsärskolan Västervång 5-10, Trelleborg · Senast uppdaterad: 11 oktober 2017

Att illustrera något betyder att återge information. Det kan man göra genom att till exempel omsätta en dikt eller en text till en bild.

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

Undervisningen i ämnet bild ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om hur bilder skapas och kan tolkas. Genom undervisningen ska eleverna få erfarenheter av visuell kultur där film, foto, design, konst, arkitektur och miljöer ingår. I undervisningen ska eleverna ges möjligheter att utveckla kunskaper om hur man framställer och presenterar egna bilder med olika metoder, material och uttrycksformer. Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar sin kreativitet och sitt intresse för att skapa. Den ska också uppmuntra eleverna att ta egna initiativ och att arbeta på ett undersökande och problemlösande sätt.

Förmågor som tränas:

* värdeperspektiv

* materialanvändning

* detaljrikedom

* hur du använder/utnyttjar ytan på ditt papper

* vad ska prioriteras? Vad i din text är centralt, vad ska du illustrera? 

Bedömning - vad och hur

1. En skiss där du visar i bild de delar som är centrala i din text
2. En färdig bild som tydligt illustrerar texten du valt
3. Din bild är "bärande". Det vill säga att genom att titta på din bild, utan att ha läst din text kan man förstå vad det är det handlar om. Du ska alltså "skriva med bilder".


Bildundervisningen är inriktat på processen i arbetet, där eleven bedöms utefter delaktighet, visa egna förmågor på lektionen, engagemang och vilja till att testa olika vägar till målet och en vilja till att ta eget ansvar för sitt lärande.

Undervisning och arbetsformer

I detta område kommer vi arbeta med illustrationer. Du skall få använda olika material och tekniker för att framställa egna bilder som skall illustrera en given text.

Området delas in i två delar. Första delen är en gruppuppgift där ni arbetar i era givna Harry Potter-elevhem. Tillsammans i gruppen ska ni bestämma hur ni ska illustrera kapitel 8 i första Harry Potter-boken. Ni samarbetar och målar tillsammans en gemensam bild där ni visar med hjälp av värdeperspektiv vad ni i gruppen anser viktigast för kapitlet. När delen med gruppbilden är klar går vi igenom bilderna tillsammans och använder oss av "two stars and a wish" för att driva arbetet framåt i nästa del som är en individuell uppgift.

I del två av illustrationsdelen ska ni jobba med en individuell bild. Ni ska illustrera er novell som ni skriver på svenskan. Ni använder er av de tips ni fått under gruppresponsen i del ett. 

Du skall:
1. göra en skiss på de olika delarna som ingår i din novell
2. skapa en bild där det tydligt framgår i bilden vad som står i din text.
3. Din bild ska alltså vara "bärande" och ge en klar bild av vad din novell handlar om.

Du kommer arbeta självständigt för att skapa din bild men kommer under arbetets gång ta hjälp av och inspireras av dina klasskamrater via så kallad kamratrespons.


Läroplanskopplingar

kommunicera med bilder för att uttrycka budskap,

skapa bilder med digitala och hantverksmässiga tekniker och verktyg samt med olika material,

Matriser i planeringen
Matris illustration
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter