Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Hem- och konsumentkunskap

·

Årskurs:

9

Jä Ht -17 Hkk Konsumtion och ekonomi, åk 9 G Ej avslutad

Järnåkraskolan 4-9, Lunds för- och grundskolor · Senast uppdaterad: 11 oktober 2017

Konsumtion och ekonomi

Mål för elev

Du skall kunna redogöra för för- och nackdelar med att handla över internet.
Du veta vilka rättigheter och skyldigheter du har som konsument.
Du skall kunna redogöra för några vanliga försäkringars betydelse.
Du skall kunna förstå skillnaden mellan opartisk konsumentinformation och reklam.
Du skall kunna göra en enkel hushållsbudget.

Innehåll

I årskurs 7–9 Konsumtion och ekonomi
• Ungas privatekonomi, till exempel att handla över Internet, att låna pengar, att handla på kredit eller avbetalning och att teckna abonnemang.
• Hushållets ekonomi och att beräkna kostnaden för boende, konsumtion, resor och krediter.
• Konsumenters rättigheter och skyldigheter.
• Reklamens och mediernas påverkan på individers och gruppers konsumtionsvanor.

Genomförande

Under en termin i åk 9

Bedömning

Skriftligt prov
Budgetarbete

Kursplanemål

Utveckla sin förmåga att
- värdera val och handling i hemmet och som konsument


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen
Hkk Konsumtion och ekonomi
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback