Skolbanken Logo
Skolbanken

Estetisk verksamhet

Elinebergsskolans anpassade grundskola, Helsingborg · Senast uppdaterad: 11 oktober 2017

Eleven får uttrycka sin kreativa förmåga till att skapa på många olika sätt.

Estetisk verksamhet

Eleverna ges möjlighet till att använda olika estetiska uttrycksformer.

Undervisningens innehåll

 • skapa genom bild och musik
 • pröva olika instrument
 • Prova på olika dansstilar.
 • Lyssna på olika musikstilar.
 • Lyssna på sagor/berättelser med händelser och känslor i fokus.
 • Lyssna/titta på bilder, film och musik från olika kulturer och tidsepoker.

Hur?

 • Eleven ges valmöjligheter vad gäller att välja instrument, låt/visa med bildstöd.
 • Vi kommer att dansa olika danser på rullstolsdansen, till varierande musikstilar.
 • Välja låtar på smartboarden
 • Högläsning med tecken. Med lite dramatisering av händelserna i böckerna.
 • Firande av högtider, med olika sånger och visor.

Detta kommer bedömas - Din förmåga att...

- Göra val, med flera alternativ.

- Deltagande vid de olika estetiska passen.

- Se matriserna nedan för  bedömning.


Läroplanskopplingar

Sång- och danslekar.

Spel på musik- och rytminstrument.

Rollspel till exempel utifrån sagor, händelser och känslor.

Dramatisering av sånger och berättelser med ljud, musik och rörelse.

Bilder, film, musik, sång, dans och hantverksföremål från olika genrer, kulturer, traditioner och tidsperioder.

Musik som knyter an till elevens vardagliga och högtidliga sammanhang.

Matriser i planeringen
ESTETISK VERKSAMHET
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter