Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Svenska

·

Årskurs:

4

Återberättande texter, åk 4

Östervåla skola F-6, Heby · Senast uppdaterad: 11 oktober 2017

Vi utgår från boken Zick Zack och återberättande texter. Exempel på återberättande texter är dagbokstexter, artiklar och rapporter. Vi kommer att lära oss hur återberättande texter är uppbyggda, vilka inledande tidsord som är vanliga och vad man ska tänka på när man planerar en återberättande text. Tillsammans läser och bedömer vi olika elevtexter för att sedan avsluta arbetsområdet med att skriva varsin text på egen hand.

Följande övergripande mål i Läroplanen ligger till grund för arbetsområdet

 • Lgr11
  Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola kan använda det svenska språket i tal och skrift på ett rikt och nyanserat sätt,
 • Lgr11
  Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,

Följande delar ur kursplanens syfte ligger till grund för arbetsområdet:

 • Syfte
 • Sv
  Syfte formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
 • Sv
  Syfte anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,

Följande delar ur kursplanens centrala innehåll ska vi arbeta med:

 • Centralt innehåll
 • Sv 4-6
  Läsa och skriva Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar.
 • Sv 4-6
  Läsa och skriva Olika sätt att bearbeta egna texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
 • Sv 4-6
  Läsa och skriva Handstil samt att skriva, disponera och redigera texter för hand och med hjälp av dator.

Konkretiserade mål

När arbetsområdet är slut ska du:

 • kunna skriva inledningar och organisera innehållet i en text
 • kunna använda rätt tempus, variera och bygga ut meningar.
 • kunna bedöma din egen och andras texter.
 • Kunna berätta om de språkliga drag en återberättande text har.
 • Organisera och skriva en återberättande text.

 

Arbetssätt

Vi kommer att arbeta med texter tillsammans för att lära oss om återberättande texters struktur.
Vi kommer att göra olika övningar för att öva de olika delarna som bygger upp en återberättande text.
I slutet av området ska vi skriva varsin egen text.

Bedömning

 Jag kommer att bedöma

 • ditt arbete under lektionstid
 • din avslutande text, utifrån matrisen nedan.

Läroplanskopplingar

kan använda det svenska språket i tal och skrift på ett rikt och nyanserat sätt,

kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,

formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,

Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.

Olika sätt att bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.

Handstil samt att skriva, disponera och redigera texter för hand och med hjälp av digitala verktyg.

Matriser i planeringen
Baskunskaper, texten
Återberättande text
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback