Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Svenska

·

Årskurs:

7 - 9

Ön- skrivuppgift i svenska

Särö skola 4-9, Kungsbacka Förskola & Grundskola · Senast uppdaterad: 11 oktober 2017

Ön- en skrivuppgift Vi kommer under fem veckor att skriva en så kallad Robinsonad, en berättelse utefter vissa givna instruktioner som delas ut av läraren varje vecka.. Vi skriver ett kapitel i veckan.

Syfte och arbetsgång:

Syftet med arbetsområdet är att eleven ska få träning i att utveckla sitt skrivande och få en förståelse för för vilka olika genrer som finns och vad var och en av dem kräver

Kursens innehåll:

Genomgångar av genrer och skrivregler Skrivuppgifter i olika genrer

Konkretiserade mål:

Eleven ska kunna beskriva olika miljöer, träna på personbeskrivningar, öva på dialoger, få en bra struktur på sin berättelse, läsa sin text för andra och kunna ge och ta respons, bearbeta sin text.

DETTA KOMMER VI ATT BEDÖMA:

Din förmåga att skriva olika typer av texter. Din förmåga att bearbeta dina texter. Din förmåga att förstå bedömningsgrunderna för elevtexter.


Läroplanskopplingar

formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,

urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och

Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.

Olika sätt att skapa och bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.

Redigering och disposition av texter med hjälp av digitala verktyg. Olika funktioner för språkbehandling.

Språkets struktur med stavningsregler, skiljetecken, ordklasser och satsdelar.

Ordböcker och digitala verktyg för stavning och ordförståelse.

Matriser i planeringen
Ön- skrivuppgift i svenska
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback