Skolbanken Logo
Skolbanken

Pedagogisk planering grundsärskola i Engelska åk 7 HT 17

Åsaskolan 6-9, Kungsbacka Förskola & Grundskola · Senast uppdaterad: 12 oktober 2017

Vi kommer att arbeta med boken Magic, samt med muntlig och skriftlig framställning. Det viktigaste är att eleven lär sig prata, lär sig många nya ord med rätt uttal, samt förstår när hon lyssnar eller läser. Vi har redan börjat med lite skrivövningar och kommer att ha en hel del under det kommande året. Grammatik kommer också att förekomma lite ibland, eftersom den förklarar hur språket är uppbyggt och varför man säger eller skriver på ett visst sätt.

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

Kommunikation:

Muntlig framställning - syftet är att eleven ska våga prata på engelska så mycket som möjligt. Samtal om vardagliga händelser, tankar och upplevelser. Enkel presentation. Även uttal och intonation. Fraser och uttryck i engelska.

Skriftlig framställning - eleven kommer att få skriva  beskrivningar och annat. Hon har redan första veckan  fått en första uppgift som hon genomfört, ett kort brev till mig.

Lyssna och läsa:

Ord- och textförståelse - med boken Magic kommer vi att arbeta med många olika slags texter. Eleven kommer att lära sig många nya ord och uttryck. Alla elever får lyssna till texter och till när jag pratar med dem på engelska, så de lär sig lyssna och förstå.

 

Bedömning - vad och hur

Jag lyssnar på dig när du samtalar om det du lärt dig

Jag läser vad du skrivit

Undervisning och arbetsformer

Genomgångar av texter och samtal med hela klassen.

Vi kommer också att arbeta både enskilt och i mindre grupper.

 


Läroplanskopplingar

förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,

formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

Intressen, vardagliga situationer, aktiviteter, händelseförlopp samt relationer och etiska frågor.

I muntliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig enkelt, begripligt och relativt sammanhängande.

I skriftliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig enkelt, begripligt och relativt sammanhängande.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter