Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Moderna språk - språkval

·

Årskurs:

9

Övergripande planering i tyska år 9

Åsa Gårdsskola 4-9, Kungsbacka Förskola & Grundskola · Senast uppdaterad: 12 december 2017

Språk är människans främsta redskap för att tänka, kommunicera och lära. Att ha kunskaper i flera språk kan ge nya perspektiv på omvärlden, ökade möjligheter till kontakter och större förståelse för olika sätt att leva. Kunskaper i flera språk ökar också individens möjligheter att ingå i olika sociala och kulturella sammanhang och att delta i internationellt studie- och arbetsliv.

 Syfte

Undervisningen i ämnet moderna språk ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper i målspråket och kunskaper om områden och sammanhang där språket används samt tilltro till sin förmåga att använda språket i olika situationer och för skilda syften.

 Metod och innehåll

Vi kommer att arbeta på flera olika sätt för att öka era kunskaper i det tyska språket: 

* Läsa texter och samtala om dessa på tyska

* Skriva olika typer av texter, även dikter

* ha genomgångar av olika grammatiska moment

* titta på film och samtala om innehållet eller göra skriftliga uppgifter till innehållet

* träna in många nya glosor genom att använda glosor.eu, spela spel mm

* träna på läs- och hörförståelse

* Arbeta med andra världskriget och vad som hände i Tyskland efter kriget

Planering

 

v.35 ti: Genomgång centralt innehåll                                         to: friluftsdag

v.36 ti: Genomgång Elfchen + skriva dikter                               to: skriva klart dikterna, nytt ämne: Freundschaft

v.37 ti: Text Freundschaft, samtal + ordkunskap                       to: högläsning, frågor, övningar

v.38 ti: glosförhör, verb, genmgång perfekt-form mm                to: ord- och grammatikövningar

v.39 ti: Intro av spelet Snakes & Ladders med ordkunskap       to: spelar/tränar ord

v.40 ti: spelar/tränar ord                                                             to: Läsförståelsetest + ordkunskapstest i lag

v.41 ti: Intro film Leroy, ord, frågor, samtal                                 to: Gymnasiemässan

v.42 ti: Leroy                                                                               to: Leroy

v.43 ti: Enskilda samtal/parsamtal med Ewa                              to: Glosförhör.Enskilda samtal/parsamtal med Ewa

v.44 HÖSTLOV

v.45 ti: Hörförståelseträning, Uppstart Andra Världskriget         to: Hörförståelsetest. Andra världskriget och dess följder

v.46 ti: Andra Världskriget och dess följder                                to: Andra Världskriget och dess följder

V.47 ti: PRAO.                                                                            To: PRAO

v.48 må: muntliga nationella 

v.49 ti: Studiedag                                                                         to: Avsluta Andra världskriget och dess följder

v.50 ti: Hur firas julen i tysktalande länder? Utvärdering              to: fika mm

                                                   

Tidsperiod

Höstterminen 2017

Bedömning

 Eftersom vi arbetar med så många olika saker kommer jag att vid varje uppgift som jag bedömer klargöra precis vad som gäller. 


Läroplanskopplingar

tar avstånd från att människor utsätts för diskriminering, förtryck och kränkande behandling, samt medverkar till att hjälpa andra människor,

kan kommunicera på engelska i tal och skrift samt ges möjligheter att kommunicera på något ytterligare främmande språk på ett funktionellt sätt,

förstå och tolka innehållet i talat språk och olika slags texter,

formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,

anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och

reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där språket används.

Ämnesområden som är välbekanta för eleverna.

Vardagliga situationer, intressen, personer, platser, aktiviteter och händelser.

Åsikter, känslor och erfarenheter.

Vardagsliv, levnadssätt och sociala relationer i olika sammanhang och områden där språket används.

Tydligt talat språk och texter som är instruerande och beskrivande från olika medier.

Olika former av samtal, dialoger och intervjuer.

Berättelser och annan fiktion även i talad eller dramatiserad form samt sånger och dikter.

Muntlig och skriftlig information, till exempel reklam, tidtabeller och notiser.

Strategier för att uppfatta betydelsebärande ord och sammanhang i talat språk och texter, till exempel att anpassa lyssnande och läsning till framställningens form och innehåll.

Olika sätt att söka och välja texter och talat språk från Internet och andra medier.

Språkliga företeelser som uttal, intonation, grammatiska strukturer, stavning och interpunktion i det språk som eleverna möter.

Hur ord och fasta språkliga uttryck, till exempel artighetsfraser och tilltalsord, används i texter och talat språk i olika situationer.

Hur olika formuleringar används för att inleda och avsluta olika typer av framställningar och samtal.

Presentationer, instruktioner, meddelanden, berättelser och beskrivningar i sammanhängande tal och skrift.

Språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd när språket inte räcker till, till exempel omformuleringar.

Språkliga strategier för att delta i och bidra till samtal, till exempel frågor och bekräftande fraser och uttryck.

Språkliga företeelser för att förtydliga och berika kommunikationen som uttal och intonation, stavning och interpunktion, artighetsfraser och andra fasta språkliga uttryck samt grammatiska strukturer.

Matriser i planeringen
Matris för moderna språk år 9
Uppgifter
Tankekarta
Instruktioner för Elfchen
gloslista verb
gloslista substantiv
gloslista småord
Uppgift 6
Uppgift 7