Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Matematik

·

Årskurs:

9

Matematik år 9 Funktioner och algebra

Åsaskolan 6-9, Kungsbacka Förskola & Grundskola · Senast uppdaterad: 12 december 2017

Mål

När du har arbetat med det här avsnittet ska du kunna:

  • beskriva begreppen funktion och linjär funktion
  • tolka linjära funktioner med ord, grafer och former
  • använda formler som beskriver linjära funktioner, proportionaliteter, geometriska mönster och talföljder
  • använda räta linjens ekvation - y=kx+m

Begrepp och uttryck

Variabel - Något som kan förändras (x,y)

Funktion - beskriver sambandet mellan två variabler 

Graf - En diagramtyp med linjer som knyter ihop givna punkter i ett koordinatsystem

Tabell - uppställning av fakta uppdelad i rader och kolumner

Linjära funktioner - om grafen till en funktion är en rät linje beskriver grafen en linjär funktion.

Proportionell - Exempel kostnaden för en vara beror endast på vikten

Formel - Exempel y=2x

Värdetabell - tabell som anger värden för x och y

Räta linjens ekvation - Grafen till en linjär funktion är en rät linje, kan skrivas  y=kx+m

Aritmetisk talföljd - Talföljd där differensen mellan två tal som ligger iintill varandra är lika stor

Bedömning

Bedömning sker kontinuerligt på lektioner, prov muntligt/skriftligt, praktiska uppgifter.

-  Hur du löser problem i bekanta situationer.

- Hur du resonerar om val av tillvägagångssätt, resultatets rimlighet samt om du kan ge förslag på alternativa tillvägagångssätt.

- Dina grundläggande kunskaper om matematiska begrepp samt om du kan visa genom att använda dem.

- Hur du  beskriver olika begrepp med hjälp av matematiska uttrycksformer.

- Din förmåga att växla mellan olika uttrycksformer samt relationerna dem emellan.

- Din förmåga att lösa rutinuppgifter.

- Din förståelse för matematiska symboler och matematiska uttryck.

- Hur tydligt och strukturerar du redovisar uppgifter samt din delaktighet vid diskussioner.


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen
Matematik åk 7-9
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback