Skolbanken Logo
Skolbanken

Naturvetenskap och teknik

Bifrost förskola, Mölndals Stad · Senast uppdaterad: 18 december 2017

I skogen kan allting hända. Snick kommer på besök med kompisen Snack. En koja byggs med kompisarna. Kottar samlas som mat åt ekorren Snick, Raffe Räv och Älgvis kan rocka loss till trädmusik. Fantasin sätter stopp för det omöjligt möjliga.

Mål: Vad vill vi ska hända?

Naturvetenskap

Vi vill upptäcka vår underbara skog tillsammans med Vännerna i Kungaskogen. Barnen kommer att få följa med Snick, Snack, Älgvis mfl på olika äventyr i skogen. Varje djur har ett eget intresse som vi kommer att lyfta fram och uppleva tillsammans. Barnen ska få uppleva natur och få möjlighet att upptäcka och se samband i naturen och dess årstidsskiftningar. Vi vill också lägga grunden för ett livslångt lärande i hur vi hanterar vår natur och närmiljö. Vi vill skapa tillfällen till nyfikenhet och reflektion tillsammans med barnen.

Snick och Snack tycker om naturvetenskap

Älgvis tycker om att dansa till musik

Raffe Räv tränar på socialt samspel med barnen tex spela spel

Skatan Hotta tycker om matematik

Lpfö98 Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar respekt för allt levande och omsorg om sin närmiljö.

Lpfö98 Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att fungera enskilt och i grupp, att hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt ta ansvar för gemensamma regler,

Lpfö98 Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att lyssna, reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar och försöker förstå andras perspektiv,

Lpfö98 Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förståelse för naturvetenskap och samband i naturen, liksom sitt kunnande om växter, djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen

Teknik

Vi ser tekniken i vår vardag.

  • Redskap tex bestick, bord, stol
  • Ritningar: följa och göra
  • Experiment


Vilka arbetssätt och metoder ska användas?

För att skapa bästa möjliga förutsättningar för lärande delar vi barngruppen i tre grupper för att skapa gynnsamma lärsituationer. Vi planerar olika uppdrag och gemensamma lekar till varje tillfälle men kommer också att utgå från barnens nyfikenhet i skogen!. Vännerna i Kungaskogen är med oss för att skapa extra glädje, nyfikenhet och fokus på ett specifikt område tex bygga koja. Titta på småkryp. Prata om hur skogen fungerar och vill ha det.

Hur kan barnen påverka innehållet och utförandet?

Genom att vi är medupptäckare tar vi vara på barnens intressen och frågor i skogen, dessa frågor och intressen grundar vi vår undervisning från. 


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback