Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Idrott och hälsa

·

Årskurs:

7

Friidrott åk 7

Örbyhus skola åk 7-9, Tierp · Senast uppdaterad: 2 mars 2020

En LPP som beskriver arbetsområdet Friidrott för åk 7.

Syfte:            

Eleven ska ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att:

  • röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang
  • planera, praktiskt genomföra och värdera idrott och andra fysiska aktiviteter utifrån olika synsätt på hälsa, rörelse och livsstil. (ur lgr 11)

Centralt innehåll:

  • Komplexa rörelser i lekar, spel och idrotter, inomhus och utomhus, samt danser och rörelser till musik.
  • Ord och begrepp för och samtal om upplevelser och effekter av olika fysiska aktiviteter och träningsformer.
  • Arbetsställningar och belastning till exempel vid fysiska aktiviteter och förebyggande av skador, genom till exempel allsidig träning.

(ur lgr 11)

Arbetssätt:

Vi kommer att under två perioder arbeta med olika friidrottsgrenar. Vi kommer att arbeta med området under en period inomhus och senare under terminen en period utomhus. Vi kommer att arbeta med olika övningar för att träna de tekniska bitarna i de olika grenarna för att på så sätt kunna få ut det mesta av våra prestationer. Eleverna kommer även att på egen hand få prova och utmana sig själva att klara så mycket som de kan. Arbetet sträcker sig över två veckor.

Bedömning:

Bedömningen kommer att baseras på följande kriterier utifrån läroplanen:

  • Eleven kan delta i lekar, spel och idrotter som innefattar komplexa rörelser i olika miljöer och varierar och anpassar sina rörelser (…) till aktiviteten och samman­hanget.
  • Eleven kan på ett (…) fungerande sätt förebygga skador genom att förutse och ge (…) beskrivningar av risker som är förknippade med olika fysiska aktiviteter.  (ur lgr11)

Bedömningen utgår från följande punkter:

  • Aktivt deltagande i undervisningen
  • Egen kroppskontroll (koordination, motorik, rumsuppfattning, mm) och teknik.

Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen
Idrott & Hälsa: Friidrott åk 7
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter