Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Idrott och hälsa

·

Årskurs:

4 - 5

Hälsa och livsstil åk 5 Hamburgsundskolan

Hamburgsundskolan, Tanum · Senast uppdaterad: 6 december 2017

Mål – Syfte, centralt innehåll och konkretiserade mål

Du ska kunna:

- delta i samtalen kring hälsa och livsstil

- ord och begrepp- hälsa, säkerhet och hänsynstagande, förebyggande av skador, mentala effekter av olika träningsformer och kroppsliga effekter av olika träningsformer

Bedömning – Vad som skall bedömas och hur det går till. Kopplade kunskapskrav

Du kommer att få berätta dina kunskaper på lektionen, enskilt och i grupp.

Du kommer att få vara med och bedöma dina kunskaper i matris (längst ner)

Undervisning – Genomförande och tidsplan

Du kommer att få:

- samtala, reflektera och analysera kring fysisk aktivitet
- samtala hur hälsan påverkas av olika träningsformer
- samtala om säkerhet och hänsynstagande samt förebyggande av skador. 

Läsår 17/18


Läroplanskopplingar

planera, praktiskt genomföra och värdera idrott och andra fysiska aktiviteter utifrån olika synsätt på hälsa, rörelse och livsstil,

Kroppsliga och mentala effekter av några olika träningsformer.

Kulturella och geografiska förhållanden i närmiljön som påverkar och möjliggör valet av fysiska aktiviteter.

Förebyggande av skador, till exempel genom uppvärmning.

Ord och begrepp för och samtal om upplevelser av olika fysiska aktiviteter och träningsformer, levnadsvanor, kroppsuppfattning och självbild.

Eleven kan ge enkla beskrivningar av hur man förebygger skador som är förknippade med lekar, spel och idrotter.

Matriser i planeringen
Hälsa och livsstil åk 5
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter