Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Geografi, SO (år 1-3), Samhällskunskap

·

Årskurs:

2

Kartan och världen

Mårtenskolan, Lunds för- och grundskolor · Senast uppdaterad: 20 november 2017

Vad är en karta och hur fungerar den? Vad heter den största världsdelen? Kan man bo på Antarktis? Vad heter egentligen höger och vänster på en karta? Varför flyttar människor från ett land till ett annat? Detta är några av alla frågeställningar som vi kommer undersöka nu när vi ska jobba med geografi!

Syfte:

Från läroplanen (Lgr 11), Samhällsorienterade ämnen; Geografi:

Undervisningen i ämnet geografi ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om geografiska förhållanden och utvecklar en geografisk referensram och ett rumsligt medvetande. Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla kunskaper om, och kunna göra jämförelser mellan, olika platser, regioner och levnadsvillkor. Eleverna ska även ges förutsättningar att utveckla en medvetenhet om de sammanhang där geografiska kunskaper är viktiga och användbara.

 Genom undervisningen ska eleverna utveckla kunskaper om hur människa, samhälle och natur samspelar och vilka konsekvenser det får för naturen och människors levnadsvillkor. Undervisningen ska ge eleverna kunskap om kartan och kännedom om viktiga namn, läges- och storleksrelationer så att de kan orientera sig och dra slutsatser om natur- och kulturlandskap och om människors levnadsvillkor. På så sätt ska eleverna ges möjlighet att se världen ur ett helhetsperspektiv.

 

Hur och vad ska vi jobba med?

 • Läsa och diskutera kapitlen "Bilden av jorden" och "Hur fungerar kartan?" i Boken om SO, Liber. 
 • Titta på filmen "Piraten, kartan och verkligheten" (UR)
 • Måla en karta över skolgården. Gömma en skatt och markera ut detta på kartan. Låta en kompis hitta din skatt. Du ska hitta din kompis skatt.
 • Titta på världskarta
 • Träna på världsdelarna samt världshaven m.h.a arbetspapper, spel på internet, elevspel och fysiska kartor
 • Titta på programserien "Hälsningar från Ghana" (UR)
 • Diskutera likheter och skillnader mellan att leva i olika världsdelar/länder

Hur och vad ska bedömas?

 • Du ska kunna tolka samt göra enkla kartor
 • Du ska kunna våra fyra huvudsakliga väderstreck och peka ut deras position på en karta
 • Du ska kunna namn och position på våra världsdelar och världshav 
 • Du ska känna till minst två orsaker till varför människor flyttar mellan olika länder/världsdelar 
 • Du ska kunna redogöra för skillnader som finns mellan att bo i ett annat land/världsdel jämfört med Sverige

Du kommer att bedömas genom dina egengjorda kartor, texter och ett muntlig redovisning.


Läroplanskopplingar

Att flytta inom ett land och mellan länder. Vad detta kan ha för orsaker och få för konsekvenser.

Jordgloben. Kontinenternas och världshavens lägen på jordgloben. Namn och läge på världsdelarna samt på länder och platser som är betydelsefulla för eleven.

Rumsuppfattning med hjälp av mentala kartor och fysiska kartor över till exempel närområdet och skolvägar, såväl med som utan digitala verktyg. Storleksrelationer och väderstreck samt rumsliga begrepp, till exempel plats, läge och gräns.

Dessutom kan eleven ange några orsaker till att människor flyttar från en plats till en annan, och ge exempel på vad en flytt kan innebära för barn och familjer.

Eleven kan ta del av enkel information i olika medier och samtala om elevnära samhällsfrågor genom att framföra synpunkter, ge kommentarer och ställa frågor.

Eleven gör enkla undersökningar av omvärlden, och kan då använda karta, jordglob, väderstreck och rumsliga begrepp för att återge namn och beskriva lägen och storleksrelationer på världsdelarna och andra för eleven betydelsefulla platser och länder.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback