Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Moderna språk - språkval

·

Årskurs:

9

Un projecto en español.

Fullriggaren Malevik 4-9, Kungsbacka Förskola & Grundskola · Senast uppdaterad: 24 november 2017

Språk är människans främsta redskap för att tänka, kommunicera och lära. Att ha kunskaper i flera språk kan ge nya perspektiv på omvärlden, ökade möjligheter till kontakter och större förståelse för olika sätt att leva. Kunskaper i flera språk ökar också individens möjligheter att ingå i olika sociala och kulturella sammanhang och att delta i internationellt studie- och arbetsliv.

Syfte

Undervisningen i ämnet moderna språk ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper i målspråket och kunskaper om områden och sammanhang där språket används samt tilltro till sin förmåga att använda språket i olika situationer och för skilda syften.

Genom undervisningen i ämnet moderna språk ska eleverna sammanfattningsvis ges
förutsättningar att utveckla sin förmåga att:

• förstå och tolka innehållet i talat språk och olika slags texter,
• formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
• använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
• anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och
• reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika
  sammanhang och delar av världen där språket används.

Centralt innehåll

 

Kommunikationens innehåll
• Vardagliga situationer, intressen, personer, platser, aktiviteter och händelser.
• Vardagsliv, levnadssätt och sociala relationer i olika sammanhang och områden där
språket används.

Läsa och förstå

• Texter som är instruerande och beskrivande från olika medier.
• Strategier för att uppfatta betydelsebärande ord och sammanhang i texter.
• Olika sätt att söka och välja texter och talat språk från Internet och andra medier.
• Hur ord och fasta språkliga uttryck, används i texter.
• Hur olika formuleringar används i olika typer av framställningar.

Tala, skriva och samtala – produktion och interaktion

• Presentationer, berättelser och beskrivningar i sammanhängande tal och skrift.
• Språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd när språket inte räcker till.
• Språkliga företeelser för att förtydliga och berika kommunikationen.

Så här kommer vi att arbeta

 

  • Välja ett ämne att fördjupa sig i. Ta reda på fakta genom att läsa, förstå, bearbeta och använda oss av texter olika typer av media på spanska, engelska och svenska.
  • Skriva egna texter eller muntliga framställanden på spanska.
  • Jämföra vardag, kultur och traditioner med exempelvis Sveriges motsvarigheter.

Bedömning

Jag kommer att bedöma dina kunskaper i spanska utifrån...

 

  • Hur du visar att du att förstår och kan använda information från olika typer av media i egen produktion.
  • Hur du uttrycker dig i skrift med ord, fraser och meningar.
  • Hur du utvecklar och bearbetar dina texter och framställningar.
  • Hur du anpassar ditt språk till mottagare och situation.
  • Hur du relaterar till och gör jämförelser kring kultur och samhällen där det spanska språket används.

Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen
Mal Moderna språk År 6-9
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback