Skolbanken Logo
Skolbanken

Att skriva

Östergårdsskolan gr, Halmstad · Senast uppdaterad: 27 november 2017

Du ska skriva egna texter under ett par veckor framöver! Tillsammans ska vi träna på att skriva personbeskrivningar, miljöbeskrivningar, berättande texter och instruerande texter. Dessutom kommer vi också träna på hur man skriver en text, hur man använder skiljetecken och hur man gör styckeindelningar.

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

Syftet med det här arbetsområdet är att utveckla din förmåga att:

  • skriva berättande och instruerande texter.

Bedömning - vad och hur

Vad ska bedömas?

Din förmåga att:

  • med stöd av bilder och instruktioner skriva egna berättande och instruerande texter. 
  • skriva texter med en fungerande struktur där du använder dig av grundläggande skrivregler. 
  • skriva egna texter, både för hand och med hjälp av din iPad. 

Hur ska det bedömas?

Inlämningar av:

  • Berättande texter
  • Instruerande texter

Undervisning och arbetsformer

  • Gemensamma genomgångar
  • Övningar kring skiljetecken, styckeindelning och andra skrivregler
  • Enskilda inlämningar av berättande texter och instruerande texter. 
  • Ge och ta emot respons på sina texter.

Läroplanskopplingar

skriva texter för olika syften och mottagare,

Strategier för att skriva olika typer av texter, till exempel meddelanden.

Alfabetet och den alfabetiska ordningen. Sambandet mellan ljud och bokstav.

Skriftspråkets uppbyggnad. Mellanrum mellan ord, stor bokstav och punkt.

Skrivverktyg. Hur till exempel ordbehandlingsprogram med bildstöd och talsyntes kan användas när man skriver.

Handstil och att skriva med digitala verktyg.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter
Att skriva

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback