Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Biologi

·

Årskurs:

7 - 9

Vad är biologi?

Sannarpsgymnasiet, Halmstad · Senast uppdaterad: 13 oktober 2022

Livets byggstenar

Syfte (Varför ska vi göra det här?)

 

 Du ska utveckla din förmågan att:

- samtala om, tolka och framställa texter och olika estetiska uttryck med naturvetenskaplig innehåll och öka kunskaper om biologiska sammanhang 

- kunna skilja mellan naturvetenskapliga och andra sätt att skildra omvärlden.

 

Konkretisering av mål (Vad ska vi kunna?)

Du ska kunna

- känna igen och förklara skillnader för olika slags celler, dess uppbyggnad och funktion

- få kunskaper om olika teorier om livets utveckling

- tillverka ett preparat  och hantera mikroskop

Genomförande (Hur ska vi jobba?)

- Vi bygger på det vi tidigare vet om celler

- Vi läser texter, har gemensamma genomgångar, ser filmklipp och diskuterar

- Vi arbetar med visuellt stöd använder inläsningstjänst

 

 

Bedömning (Vad ska bedömas?)

- dina kunskaper bedöms efter diskussioner i klassrummet (muntliga förhör)

- inlämnings uppgifter

- skriftligt prov och tillfällen  där du mikroskoperar


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen
celler
Uppgifter
Arbets material