Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Svenska, Svenska som andraspråk

·

Årskurs:

5

Beskrivande texter åk 5

Mörrums skola, Karlshamn · Senast uppdaterad: 21 november 2017

Du kommer att få lära dig hur man känner igen en beskrivande text och få kunskap om hur man bygger upp en text med rubrik, inledning som klassificerar, det vill säga beskriver textens innehåll, beskrivning indelad i olika stycken efter innehåll med underrubriker. Du kommer även att lära dig att formulera jämförelser så att textens fakta blir intressantare och lättare att förstå. Vi kommer även att prata om verb i presens, opersonlig form, jämförande sambandsord, och vikten av att använda ämnesspecifika ord.

Kursplanens syfte

Arbetssätt / Undervisning

Vi kommer att arbeta med beskrivande texter enligt nedan:

1. Gruppen arbetar gemensamt med modelltexter och lär sig känna igen en beskrivande text.

2. Vi tränar på att skriva inledningar och att beskriva i stycken efter innehåll med underrubrik.

3. Vi arbetar med språkliga drag som används i beskrivande texter: verb i presens, opersonlig form, jämförande sambandsord samt vikten av att använda ämnesspecifika ord. Vi packar upp den beskrivande texten. 

4. Vi skriver tillsammans i klassen en gemensam beskrivande text om Island där vi gör jämförelser med Sverige.

5. Eleverna skriver en egen beskrivande text om ett land som klassen valt där de ska göra jämförelser med Sverige. Eleverna ska sedan få feedback av pedagogen i hur de ska kunna utveckla sin text samt feedback från en klasskamrat i jämförelser. 

 

 


Läroplanskopplingar

formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,

urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och

söka information från olika källor och värdera dessa.

Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.

Olika sätt att bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.

Handstil samt att skriva, disponera och redigera texter för hand och med hjälp av digitala verktyg.

Språkets struktur med meningsbyggnad, huvudsatser, bisatser, stavningsregler, skiljetecken, ords böjningsformer och ordklasser. Textuppbyggnad med hjälp av sambandsord.

Hur man använder ordböcker och digitala verktyg för stavning och ordförståelse.

Beskrivande, förklarande, instruerande och argumenterande texter, till exempel faktatexter, arbetsbeskrivningar, reklam och insändare. Texternas innehåll, uppbyggnad och typiska språkliga drag.

Språkliga strategier för att minnas och lära, till exempel tankekartor och stödord.

Skillnader i språkanvändning beroende på vem man skriver till och med vilket syfte, till exempel skillnader mellan att skriva ett personligt sms, ett inlägg i sociala medier och att skriva en faktatext.

Matriser i planeringen
Beskrivande texter
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter