Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

SO (år 1-3)

·

Årskurs:

3

Nh Religion åk 3, ht 17

_Gemensamt i Halmstad, Halmstad · Senast uppdaterad: 20 november 2017

I det här arbetsområdet kommer du få lära dig om några olika religioner och vad som är likt och olikt mellan dem.

Utgångspunkt

Det är viktigt att barnen får veta om varandras religioner för att få förståelse och acceptans för varandra.

Konkretisering av målen

Mål:

  • Namnge de tre olika religionerna vi pratat om.
  • Se samband mellan några högtider och dess religion.
  • Se samband mellan religionssymbol och religion.
  • Berätta något om någon berättelse ur Bibeln.
  • Ge exempel på någon högtid, symbol och central berättelse från kristendomen, islam och judendomen

Genomförande

 

Vi startar med att titta på en film om några pojkar som inte får leka med varandra pga att det har olika religioner. Vi diskuterar: Får det vara så? Vi fortsätter att diskutera religion och pratar om vilka religoner vi har i klassen. Där efter fördjupar vi oss lite i judendomen, kristendomen och islam. Vi tittar på film, läser faktablad, skriver, ritar och diskuterar. Vi gör ett besök på frälsningsarmen och får där ta del av deras julspel. Vi berättar berättelser ur bibeln, men också ex. hur de tre största religionerna startade. Vi lägger fokus på likheterna mellan religionerna.

Bedömning och dokumentation

Vi bedömer genom att lyssna på elevernas diskussioner på lektionerna. Vi använder också en uppgift där eleven får skriva, rita och berätta om vad de lärt sig. Vi gör en utvärderingsuppgift. Vi bedömer elevernas förmågor att berätta och se samband inom religion.

 

 


Läroplanskopplingar

analysera kristendomen, andra religioner och livsåskådningar samt olika tolkningar och bruk inom dessa,

analysera hur religioner påverkar och påverkas av förhållanden och skeenden i samhället,

Religioner och platser för religionsutövning i närområdet.

Några högtider, symboler och berättelser inom kristendom, islam och judendom. Några berättelser ur Bibeln och deras innebörd samt några av de vanligaste psalmerna.

Dessutom beskriver eleven några platser för religionsutövning, och kopplar samman dessa med religioner som utövas i närområdet.

Eleven kan ge exempel på någon högtid, symbol och central berättelse från kristendomen, islam och judendomen.

Eleven återger delar av innehållet i några berättelser ur Bibeln, samt i berättelser om gudar och hjältar i olika myter.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter