Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Matematik, SO (år 1-3)

·

Årskurs:

F - 3

Trafik och närområdet, åk 1

Victoriaskolan, Grundskolor · Senast uppdaterad: 15 maj 2018

Både i skolan och på fritiden behöver du ibland vara ute i trafiken tillsammans med andra barn och vuxna. Då är det viktigt att du kan en del om trafikregler och hur du ska bete dig i trafiken på ett säkert sätt.

Trafik och närområdet

 

Det här ska du lära dig:

 • hur man rör sig säkert i trafiken, i området runt skolan och på din skolväg
 • känna igen vanliga symboler i närmiljön och vad de betyder (skyltar och vägmärken)
 • reflexer
 • att följa och tillverka enkla kartor
 • vilka yrken och verksamheter som finns i området runt skolan
 • två- och tredimensionella former som du stöter på i vardagen

Så här kommer vi att arbeta:

 • fältstudier och observationer i närområdet
 • faktainhämtning genom film och text 
 • dokumentation enskilt och i grupp

 
Så här kommer du få visa vad du har lärt dig (bedömning):

 • aktivt deltagande vid genomgångar i klassrummet och under observationer utomhus 
 • vid flera tillfällen under temaperioden kommer du få redovisa för vad du lärt dig i text och bild 

 


Läroplanskopplingar

Grundläggande geometriska objekt, däribland punkter, linjer, sträckor, fyrhörningar, trianglar, cirklar, klot, koner, cylindrar och rätblock samt deras inbördes relationer. Grundläggande geometriska egenskaper hos dessa objekt.

Vanliga lägesord för att beskriva föremåls och objekts läge i rummet.

Trafikregler och hur man beter sig i trafiken på ett säkert sätt.

Yrken och verksamheter i närområdet.

Rumsuppfattning med hjälp av mentala kartor och fysiska kartor över till exempel närområdet och skolvägar, såväl med som utan digitala verktyg. Storleksrelationer och väderstreck samt rumsliga begrepp, till exempel plats, läge och gräns.

Matriser i planeringen
Trafik och närområdet
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback