Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Bild

·

Årskurs:

5

Att framställa djup (perspektiv) i bilder. År 5 Ht17

Bäckagårdsskolan, Halmstad · Senast uppdaterad: 17 december 2017

Vi kommer arbeta med att skapa djup i bilder, med hjälp av olika metoder och tekniker.

Vad kommer vi arbeta med?

  • Vi kommer att arbeta med färglära.
  • Vi kommer att arbeta med olika tekniker.
  • Vi kommer att arbeta med att samtala om bilder. 
  • Vi kommer arbeta med hur man skapar djup i en bild. 
  • Vi kommer arbeta med att förstå hur vi blir påverkade av bilder i reklam

Undervisning:

  • Arbeta med att på olika sätt skapa djup i bilder (perspektiv).

 

Mål för undervisningen:

  • Du ska visa att du kan framställa bilder genom att använda olika slags teknik.
  • Du ska visa att du har förståelse för de viktiga begreppen. 
  • Du ska visa att du kan framställa en bild med ett djup/rumslighet (perspektiv).
  • Du ska visa att du förstår på vilka sätt bilder i reklam påverkar oss.

 

Viktiga begrepp:

 Perspektiv (Centralperspektiv, Grodperspektiv och fågelperspektiv) Överskärning, storleksperspektiv, färgperspektiv, luftperspektiv, Enpunktsperspektiv.


Läroplanskopplingar

kommunicera med bilder för att uttrycka budskap,

skapa bilder med digitala och hantverksmässiga tekniker och verktyg samt med olika material,

Teckning, måleri, tryck och tredimensionellt arbete.

Återanvändning av bilder i eget bildskapande, till exempel i collage och bildmontage.

Olika element som bygger upp och skapar rumslighet i bilder, till exempel linjer och färg och hur dessa kan användas i bildskapande arbete.

Verktyg för teckning, måleri, trycktekniker, tredimensionellt arbete, fotografering, filmande och digital bildbehandling och hur dessa benämns.

Plana och formbara material och hur dessa kan användas i olika bildarbeten.

Reklam- och nyhetsbilder, hur de är utformade och förmedlar budskap.

Ord och begrepp för att kunna läsa, skriva och samtala om bilders utformning och budskap.

Eleven kan framställa några olika typer av berättande och informativa bilder som kommunicerar erfarenheter, åsikter och upplevelser med ett enkelt bildspråk och delvis genomarbetade uttrycksformer så att budskapet framgår.

I arbetet kan eleven använda några olika tekniker, verktyg och material på i huvudsak fungerande sätt för att skapa olika uttryck.

Dessutom kan eleven presentera sina bilder med viss anpassning till syfte och sammanhang.

Eleven kan också ge enkla omdömen om arbetsprocessen och kvaliteten i bildarbetet.

Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om uttryck, innehåll och funktion i bilder från olika tider och kulturer och gör kopplingar till egna erfarenheter, andra bilder och företeelser i omvärlden.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback