Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Svenska

·

Årskurs:

7 - 9

Tala som TED

Medarbetarsamtal Ylva Engvall, Mölndals Stad · Senast uppdaterad: 21 november 2017

Tala som TED

"TED is a nonprofit devoted to spreading ideas, usually in the form of short, powerful talks (18 minutes or less). TED began in 1984 as a conference where Technology, Entertainment and Design converged, and today covers almost all topics — from science to business to global issues — in more than 100 languages. Meanwhile, independently run TEDx events help share ideas in communities around the world."

 

Under de följande veckorna kommer du att få skapa ett tal utifrån ett valfritt ämne. Vi går igenom grunden inom retorik, inspireras av tal med anknytning till TED talks, på svenska, och gör egna tal. Du kommer att hålla talet i mindre grupper. 

 

I Google Classroom hittar du:

- Presentation om retorik

- Presentation om talets uppbyggnad (TED talks)

- Uppgiften

 

 


Läroplanskopplingar

formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,

urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och

Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade från skola och samhällsliv. Anpassning av språk, innehåll och disposition till syfte och mottagare. Olika hjälpmedel, till exempel digitala medier och verktyg, för att planera och genomföra muntliga presentationer.

Språkliga strategier för att minnas och lära genom att identifiera nyckelord och föra anteckningar.

Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning.

Skillnader i språkanvändning beroende på i vilket sammanhang, med vem och med vilket syfte man kommunicerar.

Språkets betydelse för att utöva inflytande och för den egna identitetsutvecklingen.

Matriser i planeringen
Tala som TED
Uppgifter
Uppgift 1