Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Modersmål

·

Årskurs:

F - 4

LPP för modersmål i Arabiska åk 3

Modersmål och Studiehandledning, Papperskorgen · Senast uppdaterad: 16 februari 2019

Eleverna ska: Bilda korta meningar med 5-6 ord. Bygga på arabiska ordförråd.

Mål

I arbetsområdet ska du få möjlighet att utveckla följande kunskaper och förmågor:

Din förmåga att uttrycka dig muntligt.

Din förmåga att lära känna arabiska bokstäver (olika former och tashkil) och bilda korta meningar.

Hur ska vi arbeta?

  • Vi ska jobba med att förstärka ordförrådet på arabiska genom att:

Berätta om mig själv och min familj.
Berätta om min vardag i skolan och hemma.
Berätta om mina intresse.
Berätta om känslor och uttryck.

  • Och genom att ha olika tema:

Vi tränar på veckodagar, årstider och månader på arabiska.
Vi skriver enkla ord och meningar till bilder.
Vi skriver arabiska siffror.

Bedömning

I dina arbeten kommer jag att bedöma på vilket sätt du:

 Läser och uttalar arabiska bokstäver och ord.

 Uttrycker dig på ett muntligt sätt. Deltar aktivt i samling eller liknande.

 


Läroplanskopplingar

formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

använda sitt modersmål som ett medel för sin språkutveckling och sitt lärande,

använda sitt modersmål som ett medel för sin språkutveckling och sitt lärande,

anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,

reflektera över traditioner, kulturella företeelser och samhällsfrågor i områden där modersmålet talas utifrån jämförelser med svenska förhållanden.

Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll.

Ordföljd och interpunktion samt stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter. Jämförelser med svenskans ordföljd, interpunktion och stavningsregler.

Muntligt berättande för olika mottagare.

Uttal, betoning och satsmelodi och uttalets betydelse för att göra sig förstådd. Modersmålets uttal i jämförelse med svenskans.

Ord och begrepp för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter.

Traditioner och högtider som eleven möter i olika sammanhang.

Lekar och musik från områden där modersmålet talas.

Matriser i planeringen
Modersmålsmatris ÅK 1 - 3
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter