Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Fysik

·

Årskurs:

4 - 6

Kretsar kring el

Trönö skola, Söderhamn · Senast uppdaterad: 20 november 2017

Hur får man en lampa att lysa och hur fungerar en ficklampa? Varför är det alltid två hål i ett vägguttag? Kretsar kring el är ett tema som handlar om elektricitet. Både om hur den framställs och kommer till oss genom två hål i väggen, och om hur elektriska prylar ska kopplas för att fungera. Du kommer att få fundera över vad det innebär att leva utan elektricitet och på vilket sätt elektriciteten har förändrat vårt sätt att leva. Vi kommer att diskutera hur det gick när elektriciteten och glödlampan uppfanns och faran med elektricitet.

 

Vad ska du lära dig?

Diskutera hur det var förr, innan vi fick el och hur vårt liv har förändrats.
Att undersöka hur man får en lampa att lysa.
Att koppla olika kretsar och göra systematiska undersökningar.
Få skriva hypoteser (vad du tror), genomföra undersökningar efter en instruktion och dokumentera ditt arbete.
Få träna på att använda begrepp inom området. T ex sluten och öppen krets, ledare och isolator, parallell och seriekoppling.

 

Hur vi ska arbeta?

Du kommer att arbeta både enskilt och tillsammans med andra med experiment, dokumentation och läsa texter om el.

 


Läroplanskopplingar

använda kunskaper i fysik för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle,

genomföra systematiska undersökningar i fysik, och

använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.

Energins oförstörbarhet och flöde, olika typer av energikällor och deras påverkan på miljön samt energianvändningen i samhället.

Elektriska kretsar med batterier och hur de kan kopplas samt hur de kan användas i vardaglig elektrisk utrustning, till exempel i ficklampor.

Enkla systematiska undersökningar. Planering, utförande och utvärdering.

Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter såväl med som utan digitala verktyg.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter
Olika energikällor