Skolbanken Logo
Skolbanken

Åldrar:

1 - 3

Vatten ur ett hållbarhetperspektiv

Viktoria förskola, Helsingborg · Senast uppdaterad: 24 november 2017

Vi har valt att jobba med vatten som ett projekt i temat barns relation till naturen eftersom vi har sett att det är något som barnen är väldigt intresserade av. Vi jobbar med vatten både ute och inne och utgår från vad som fascinerar, lockar och intresserar barnen.

Mål och syfte

Syftet är att barnen ska få upptäcka och utforska vatten i olika former. Vi vill att arbetet ska präglas av barnens intresse, nyfikenhet och upptäckarglädje. Genom att till exempel experimentera på ett lekfullt sätt och använda våra sinnen ger vi barnen möjlighet att utveckla kunskaper kring fenomenet vatten.
Under vårt arbete med temat ska barnen ges möjlighet att utveckla sin förmåga att utforska och utmanas i sitt sociala samspel.


Läroplanskopplingar

utvecklar sin nyfikenhet och sin lust samt förmåga att leka och lära,

utvecklar sin förmåga att uttrycka sina tankar och åsikter och därmed få möjlighet att påverka sin situation,

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback