Skolbanken Logo
Skolbanken

Motorik - gymnastiksalen

Östergårdsskolan gr, Halmstad · Senast uppdaterad: 7 juni 2018

Utveckla allsidig rörelseförmåga och kroppsuppfattning.

Syfte

Använda och uteveckla kroppens grovmotoriska förmågor

Samspela med klasskompisarna

 

Mål

Jag deltar i de olika momenten, så som samling, lekar/övningar och avslappning, både individuellt och i grupp.

 

Centralt innehåll

  • Vi övar på att samspela i lekar
  • Vi övar på grovmotoriska rörelser, hoppa, rulla, krypa, gå baklänges etc.
  • Vi tränar på att slappna av till musik
  • Vi övar på olika redskapsövningar
  • Hänsynstagande och säkerhet i samband med fysiska aktiviteter

 

Bedömning

Jag deltar i de olika momenten

 


Läroplanskopplingar

använda kroppens förmåga att röra sig allsidigt i olika sammanhang,

Grundläggande motoriska rörelser. Deras sammansatta former i redskapsövningar, lekar, danser och rörelser till musik, såväl inomhus som utomhus.

Lekar, danser och andra rörelseaktiviteter och deras regler.

Ord, begrepp och symboler inom ämnesområdet motorik för att till exempel kommunicera om rörelse, hälsa och livsstil.

Eleven kan delta i att använda fin- och grovmotorik i olika aktiviteter både inomhus och utomhus.

Eleven deltar i att utföra rörelser med balans och kroppskontroll.

Eleven kan också delta i lekar, danser och andra rörelseaktiviteter.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter