Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Moderna språk - språkval

·

Årskurs:

9

Una carta

Tullbroskolan, Falkenberg · Senast uppdaterad: 23 augusti 2022

Du läser och besvarar ett brev på spanska, där du berättar om dig själv, om andra och om vardagliga, välkända situationer.

Din uppgift är att läsa och besvara ett brev på spanska. 

- kompletta fraser och meningar

- besvara de frågor som finns i brevet

- använda olika tempus

- berätta utifrån din språkliga nivå

 

Bedömning sker utifrån de kunskapskrav som berör skriftlig interaktion (se matris nedan). 

 

 


Läroplanskopplingar

förståelse av målspråket i tal och skrift

förmåga att formulera sig och kommunicera på målspråket i tal och skrift

Samtal och skrivande för kontakt och kommunikation.

Ämnesområden som är välbekanta för eleverna.

Vardagliga situationer, intressen, personer, platser, aktiviteter och händelser.

Muntliga och skriftliga meddelanden samt information, till exempel reklam, tidtabeller och notiser.

Tydligt talat språk och enkla texter som är instruerande, beskrivande och kontaktskapande, från olika medier.

Språkliga företeelser, däribland uttal, ord, artighetsfraser, tilltalsord och andra fasta språkliga uttryck samt grammatiska strukturer och stavning i elevernas egen produktion och interaktion

Bearbetning av egna muntliga och skriftliga framställningar för att förtydliga och anpassa kommunikationen efter syfte och mottagare.

Matriser i planeringen
Una carta
Una carta
Uppgifter
Una carta