Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Idrott och hälsa

·

Årskurs:

3

Redskapsgymnastik åk3 ht-2017

Vårfruskolan, Lunds för- och grundskolor · Senast uppdaterad: 20 november 2017

Redskapsgymnastik åk 3. Under detta arbetsområde kommer vi att arbeta med de fyra redskapsdisciplinerna Räcke, ringar, plint och bom i innemiljö.

Redskapsgymnastik åk 3.
Under detta arbetsområde kommer vi att arbeta med de fyra redskapsdisciplinerna Räcke, ringar, plint och bom i innemiljö.

Centralt innehåll: Sammansatta grundformer i kombination med gymnastikredskap och andra redskap. Förebyggande av skador, t ex genom uppvärmning. Ord och begrepp för och samtal om upplevelser av olika fysiska aktiviteter och träningsformer, levnadsvanor, kroppsuppfattning och självbild. Säkerhet och hänsynstagande vid träning, lek, spel, idrott, natur och utevistelser.

Förmågor:
-Använda kroppen för rörelse. Använda kroppen för sammansatta och komplexa rörelsemönster.
-Reflektera och värdera vad gäller orsaker och konsekvenser i redskapsutförandet. Jämför skillnader och förändring i resultaten i kommunikation med läraren och få feedback.
-Begreppsförmågan. Att förstå begreppen inom redskapsgymnastiken. t ex bom, räck, plint, ringar, flåkatt, stupstock, rundgång, balans, jämnvikt, landning mm.

Undervisning/Hur?
Du visar kunskaperna...
...genom din arbetsinsats och förmåga att planera träning/utförande.
...genom anpassning av rörelserna vad gäller balans, kroppskontroll, koordination, kraftinsats och teknik.

Centralt innehåll: Sammansatta grundformer i kombination med gymnastikredskap och andra redskap. Förebyggande av skador, t ex genom uppvärmning. Ord och begrepp för och samtal om upplevelser av olika fysiska aktiviteter och träningsformer, levnadsvanor, kroppsuppfattning och självbild. Säkerhet och hänsynstagande vid träning, lek, spel, idrott, natur och utevistelser.


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback