Skolbanken Logo
Skolbanken

Tusenfotingens utflykter i närområdet - Grupp 2

Vallhamra förskola, Partille · Senast uppdaterad: 20 november 2017

Nya äventyr i närområdet!

Var är vi?

Vi planerar att gå ut på en promenad med barngruppen en gång i veckan. Vi varierar med att gå i helgrupp och halvgrupper. 

Vart ska vi?

 

Vi vill erbjuda barnen spännande utflykter till olika mål.

Vi planerar varje utflykt för att få en så innehållsrik, lärorik och lustfylld utevistelse som möjligt.  

 

Hur gör vi?

 

Vi väljer att gå på utflykt en dag då vi har en extra resurs i arbetslaget.

Vi tar med frukt och det lärmaterial som krävs för den planering vi har gjort för utflykten.

Vi tränar bland annat på motorik, matematik, naturkunskap, sociala kunskaper som turtagning, samarbete och empati. 

 

Hur blev det?

 


Läroplanskopplingar

utvecklar självständighet och tillit till sin egen förmåga,

utvecklar sin motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för vikten av att värna om sin hälsa och sitt välbefinnande,

utvecklar sin förmåga att urskilja, uttrycka, undersöka och använda matematiska begrepp och samband mellan begrepp,

dokumentera, följa upp, utvärdera och utveckla

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback