Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Samhällskunskap, Svenska

·

Årskurs:

4 - 6

Valet 2018

Allerums skola, Helsingborg · Senast uppdaterad: 21 november 2017

Vi lär oss mer om höstens val genom att läsa om vilka riksdagspartier vi har i Sverige, hur valet går till samt hur riksdag och regering arbetar. Demokrati och diktatur är också något vi kommer att lära oss mer om. Vi kommer också att bilda egna partier, dessa kommer vi sedan att kunna rösta på, precis som i det riktiga valet.

Förmågor att utveckla

Din förmåga att reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar

Din förmåga att analysera och kritiskt granska samhällsfrågor ur olika perspektiv

Din förmåga att använda dig av samhällsvetenskapliga begrepp

Din förmåga att uttrycka och värdera olika ståndpunkter i aktuella samhällsfrågor och argumentera utifrån fakta, värderingar och olika perspektiv

Din förmåga att söka information från olika källor och ha ett kritiskt förhållningssätt till informationen

Din förmåga att reflektera över demokratiska värden och beslutsprocesser

Såhär ska vi arbeta

Gemensamma genomgångar och diskussioner.
Titta på filmer som berör demokrati och diktatur och diskutera innehållet.
Undersöka vilka partier som finns, partiledare osv. individuellt eller i grupp.
Undersöka vad de olika partierna tycker i några viktiga frågor.
Skapa egna partier och debattera i olika frågor.

Detta ska bedömas

Dina kunskaper kring aktuella begrepp.
Dina kunskaper om politiska partier, hur ett val går till samt hur riksdag och regering arbetar.
Dina kunskaper om hur en demokratisk beslutsprocess går till.
Din förmåga att diskutera olika politiska frågor och framföra dina åsikter med ett underbyggt resonemang.

 

Hur ska det bedömas?
Enskilt alternativt gemensamt arbete där du visar dina kunskaper om politiska partier, hur ett val går till samt hur riksdag och regering arbetar.
Genom att du ger exempel på en demokratisk beslutsprocess.
Genom att du deltar i en politisk debatt, där du framför dina åsikter.


Läroplanskopplingar

reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar,

analysera samhällsstrukturer med hjälp av samhällsvetenskapliga begrepp och modeller,

uttrycka och värdera olika ståndpunkter i till exempel aktuella samhällsfrågor och argumentera utifrån fakta, värderingar och olika perspektiv,

reflektera över mänskliga rättigheter samt demokratiska värden, principer, arbetssätt och beslutsprocesser.

Vad demokrati är och hur demokratiska beslut fattas. Det lokala beslutsfattandet, till exempel i elevråd och föreningar. Hur individer och grupper kan påverka beslut, till exempel genom att rösta i allmänna val eller skapa opinion i sociala medier.

Politiska val och partier i Sverige. Riksdagen och regeringen och deras olika uppdrag. Politiska skiljelinjer i aktuella politiska frågor som har betydelse för eleven.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback