Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Engelska

·

Årskurs:

4 - 6

Engelska åk 4 2017-2018

Gamla Förslöv F-6 , Båstad · Senast uppdaterad: 23 november 2017

På engelskan kommer vi att arbeta med boken Good Stuff och en massa annat roligt som små teatrar, spel, pratövningar, sånger m.m. Du kommer att få utveckla din förmåga att lyssna och förstå, prata, läsa och skriva engelska.

Målet med undervisningen är att utveckla förmågan att...

...kunna läsa och förstå enkla texter och instruktioner t.ex. i Good Stuff textbook och workbook.
...kunna lyssna och förstå muntliga enkla instruktioner.
...kunna skriva enkla meningar.
...kunna prata och berätta t.ex. om dig själv och dina intressen på engelska.

Undervisningens innehåll

Vad?

Läsa enkla texter, bl.a. från Good Stuff 4 textbook.

Lyssna på talad engelska.

Skriva enkla texter av olika slag ( beskrivningar, dialoger, meddelanden).

Tala engelska så mycket som möjligt ( i par, smågrupper, "bikupa", enskilt och i talkör, sånger osv.)

Utöka ordförrådet genom att träna in glosor, och diskutera det vi läser och skriver. 

Träna på hur språket är uppbyggt (grammatiska regler).

Hur?

Vi arbetar enskilt, i par, smågrupper, talkörer, sjunger och läser i "bikupa". Vi ser på filmer, leker lekar, använder spel och dramatiserar dialoger. 

 

Detta kommer att bedömas:

Under höstterminen kommer bedömningen att koncentreras kring din förmåga att:
- prata och berätta om dig själv, din familj och dina intressen.
- förstå vad andra säger (lyssna på och förstå muntliga instruktioner och förstå innehållet i en film eller uppläst berättelse.)

Under vårterminen kommer bedömningen att koncentreras kring din förmåga att:
- förstå innehållet i en text

- kunna skriva en enkel text                     

- kunna samtala ( ställa frågor och svara på enkla frågor).


Bedömningen sker löpande på engelsklektionerna och sammanfattas i matrisen vid höstterminens slut och vid vårterminens slut.


Läroplanskopplingar

förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,

formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

Ämnesområden som är välbekanta för eleverna.

Vardagliga situationer, intressen, personer, platser, händelser och aktiviteter.

Tydligt talad engelska och texter från olika medier.

Muntliga och skriftliga instruktioner och beskrivningar.

Olika former av samtal, dialoger och intervjuer.

Matriser i planeringen
Engelska åk 4 2017-2018
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter