Skolbanken Logo
Skolbanken

Ljudet utforskas med barnens olika sinnen!

Tegelbrukets förskola, Svedala · Senast uppdaterad: 29 maj 2018

Naturvetenskap och teknik, fysiska fenomen ljud

Pedagogisk planering Fröhuset och Klöverstugans förskolor

Tema ljud

 

Var är vi? (Nuläge/syfte)

 

Barnen visade intresse för musik och rörelser, där pedagogerna upptäckte stort intresse för fysiska fenomen om ljud. Samtliga barn i barngruppen visar någon form av intresse för musik, drama,sagor, avslappning/massage, ljud och skapande. Barnen uppträder framför spegeln, spela gärna på instrument, och leker olika rollekar. Vi har tillsammans med barnen i Saltkråkan undersökt hur ljudvågor ser ut. Hur ljuset påverkar ljudet, är något utav det innehåll som vi arbetat med barnen för att se hur deras reflektioner, samt funderingar kring ljuset och ljudet påverkar varandra. 

Vart ska vi? (Mål, förmågor, vad vill vi se när vi har arbetat med området?)

 

Genom musik ge barnen en ökad förståelse kring mentalisering. Genom musiken ge barnen en ökad självkänslaTex stå på scenen, jag syns, jag finns, jag kan! Alla ska lyckas!  MENTALISERING vill vi uppmärksamma genom att alla barnen blir tilltalade med deras namn vid samlingen, tex Monika är här, Emelie är här och vad roligt att Eva är här! Vi uppmärksammar de som inte är på plats i samband med samlingen. 

Vi vill att barnen skapar en förståelse för ljud. 

* Ljudvågor

* Eko

* Trummhinna, hur känns ljudet i kroppen.

* dans, musik, sång, uppträda och drama

 

Vi arbetar transdisciplinärt där fysiken gifter sig med språk, musik och rörelse.

 

 

 

 

Hur gör vi? (Planera/genomför/dokumentation/reflektion)

Vi går till tunneln för att utforska eko, samt olika aktiviteter som erbjuder ett utforskande av ekot.

Barnen får uppleva olika experiment för att få en förståelse för ljudvågor. Vi använder rätt ord när vi jobbar med barnen för att de ska få en förståelse vad de betyder t.ex. Hypotes, eko, ljudvågor m.fl. 

Tex stå på scenen, jag syns, jag finns, jag kan! Alla ska lyckas! 

Projektorn

Instrument

Samtal med barnen

 

 

 

 

 


Övrigt

 

 

 

 


Läroplanskopplingar

utvecklar sin skapande förmåga och sin förmåga att förmedla upplevelser, tankar och erfarenheter i många uttrycksformer som lek, bild, rörelse, sång och musik, dans och drama,

utvecklar sin förståelse för naturvetenskap och samband i naturen, liksom sitt kunnande om växter, djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter