Skolbanken Logo
Skolbanken

Förskola Hem ht 17/ vt 18

Lillvallens förskola, Åre · Senast uppdaterad: 29 november 2017

Konkret​ vill att: ​ Föräldrarna ska känna förtroende för oss som arbetar på förskolan och känna sig trygg med att lämna sitt barn hos oss. Vi pedagoger ska förmedla en känsla av professionalitet, lyhördhet och respekt.​

Utifrån läroplans målet:

Förskollärare ska ansvara för 

  • att varje barn tillsammans med sina föräldrar får en god introduktion i förskolan, 

  • att ge föräldrarna möjligheter till delaktighet i verksamheten och att utöva inflytande över hur målen konkretiseras i den pedagogiska planeringen,

 

Arbetslaget ska 

  • visa respekt för föräldrarna och känna ansvar för att det utvecklas en tillitsfull relation mellan förskolans personal och barnens familjer, 

  • föra fortlöpande samtal med barnens vårdnadshavare om barnens trivsel, utveckling och lärande både i och utanför förskolan samt genomföra utvecklingssamtal minst en gång varje år (Lpfö 10/16, s.13)​.

 

Kommer vi att arbeta så här:

Vid inskolning följer vi den handlingsplan som finns.

Vi ska använda UNIKUM och genom text och bild visa på barnens kunskaper och lärande.

Vi uppmuntrar även föräldrar att komma med kommentarer till inläggen för att vi på så sätt ska få inblick i om/vad barnen säger om aktiviteterna hemma.

Utvecklingssamtalen ska ske med hjälp av Unikum.

Vid hämtning ska vi tillsammans med barnen, i den mån det hinns, berätta för föräldrarna om något vi gjort under dagen.

Vi ska ha ett föräldramöte en gång per år samt att föräldrarna bjuds in till föräldraråd. 


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback