Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Matematik

·

Årskurs:

6

Algebra - Åk 6 Matteborgen

Bruksskolan, Flen · Senast uppdaterad: 3 december 2017

Matematiken har en flertusenårig historia med bidrag från många kulturer. Den utvecklas såväl ur praktiska behov som ur människans nyfikenhet och lust att utforska matematiken som sådan. Matematisk verksamhet är till sin art en kreativ, reflekterande och problemlösande aktivitet som är nära kopplad till den samhälleliga, sociala och tekniska utvecklingen. Kunskaper i matematik ger människor förutsättningar att fatta välgrundade beslut i vardagslivets många valsituationer och ökar möjligheterna att delta i samhällets beslutsprocesser.

Syfte

Genom undervisningen i ämnet matematik ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att

Du ska lära dig mer om följande centralt innehåll om algebra;

Undervisningen i matematik.

  • Genomgångar av olika metoder och strategier för att hantera tal och algebra.
  • Delta i samtal kring hur algebra och ekvationer är uppbyggt.
  • Ges möjlighet att träna på att föra matematiska resonemang om algebra och problemlösning.
  • Träna på att enskilt lösa rutinuppgifter.
  • Träna på att använda begrepp.
  • Lösa problem i grupp och diskutera lösningsstrategier.

Redovining och Bedömning

Du redovisar dina kunskaper muntlig vid problemlösning, samt skriftligt. Momentet avslutas med ett prov på algerba, ekvationer och problemlösning. bedömning sker enligt förmågorna och det centrala innehållet i matrisen nedan.

Elevplanering:

Algebra kap. 5  Ht-2017 åk 6

Genomgång av mål och syfte med arbetsområdet,

Viktiga matematiska begrepp:

·        Algebraiska uttryck

·        Obekanta tal

·        Likhet

·        Ekvation

 

Vecka 49-50

Genomgång av sid 124 och 125.

Räkna tillsammans sid 126.

Arbeta själv med 5 a-b, 6 a-b, 8 a-b, 9 a-b, 11a-c.

 

Läs noga gröna rutan sid 128.

Arbeta själv med 12 a-c, 13 a-b, 15, 16 a-b, 17 a-c, 19 a-c, 20 a-c.

 

Läs noga gröna rutan sid 130

Räkna själv: 23 a-b, 24 a-b, 25 a-b, 27.

 

Läs noga gröna rutan sid 131

Räkna själv: 28 a-c, 29 a-e,

 

Läs noga gröna rutan sid 132

Räkna själv 31 a-c

Läs noga gröna rutan sid 133

Räkna själv: 33 a-c, 34 a-d

 

Likhet=Ekvation

Repetion och genomgång: Lihet obekanta tal

Läs noga gröna rutan sid 134

Räkna uppgifterna

35 a-b,36 a-b, 37 a-c, 39 a-c, 41,42,43.

 

Ekvationer = Likhet

Läs noga gröna rutan sid 135.

Räkna själv: 44a-c, 46 a-c

Läs noga gröna rutan sid 135.

Räkna uppgifterna:47 a-c, 49 a-c.

 

Nu har du lärt dig mycket om ekvationer och kan göra diagnos 5.

Lämna in och få den rättad.

Om du får tid över arbeta med tornet uppgifterna och utmaningarna.

 

Tror nog att det är jullov nu.

God Jul

 

Vi ses 2018.


Läroplanskopplingar

formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,

använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,

välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,

föra och följa matematiska resonemang, och

använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.

Obekanta tal och deras egenskaper samt situationer där det finns behov av att beteckna ett obekant tal med en symbol.

Enkla algebraiska uttryck och ekvationer i situationer som är relevanta för eleven.

Metoder för enkel ekvationslösning.

Hur mönster i talföljder och geometriska mönster kan konstrueras, beskrivas och uttryckas.

Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.

Matriser i planeringen
Bedömningsmatris i Matematik åk 4- 6
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback