Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Svenska

·

Årskurs:

2

Svenska år 2

Nygårdskolan, Borlänge · Senast uppdaterad: 3 december 2017

Vi tränar på att tala, lyssna, läsa och skriva.

  Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

Språk, lärande och identitetsutveckling är nära förknippade. Genom rika möjligheter att samtala, läsa och skriva ska varje elev få utveckla sina möjligheter att kommunicera och därmed få tilltro till sin språkliga förmåga.
(Lgr 11, kap 1)

 • Läsa: Läsa olika typer av enkel text och förstå innehållet
 • Skriva: Skriva enkla texter med tydligt innehåll, struktur och kunna använda enkla stavningsregler som dubbelteckning
 • Lyssna på dina kamrater och lärare
 • Tala: Tala inför grupp, kunna berätta, återberätta, och samtala

   Bedömning - vad och hur

         Jag bedömer din:

 • läsförmåga/läsförståelse
 • förmåga att uttrycka dig i skrift
 • förmåga att delta i samtal och diskussioner

Detta gör jag genom att lyssna när du läser, läsdiagnoser, läsa dina texter och skriftliga uppgifter, lyssna när du berättar, samtalar och deltar i diskussioner.

Undervisning och arbetsformer

Vi tränar genom:

 • tyst läsning enskilt
 • högläsning i grupp
 • lyssna på gemensam bok
 • samtal kring texter och böcker
 • läsförståelseuppgifter
 • läsläxa
 • skrivuppgifter både förhand och på dator
 • läroböckerna Gröna grodan, Läsförståelse och Veckans ord
 • muntliga uppgifter och samtal kring olika ämnen

Läroplanskopplingar

formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,

urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och

Matriser i planeringen
Svenska åk 2-3
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback