Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Engelska

·

Årskurs:

3

Let's talk English!

Brearedsskolan, Halmstad · Senast uppdaterad: 5 december 2017

Vi lär oss enkla meningar, provar på att berätta om oss själva och testar att ställa frågor till varandra. Vi pratar och sjunger på engelska. Vi tränar på att förstå talad engelska och att själva försöka säga några enkla fraser. Vi övar också på att skriva enkla meningar.

Syfte:

Genom undervisningen i engelska ska eleverna ges förutsättningar att förstå innehållet i talad engelska och kunna kommunicera i tal.

Mål:

  • Kunna följa enkla muntliga instruktioner.
  • Kunna säga enkla ord och meningar som går att förstå
    t ex genom att göra en enkel presentation av dig själv.
  • Kunna svara på enkla frågor.
  • Kunna ställa enkla frågor.

Så här arbetar vi mot målen:

Vi sjunger sånger och körläser ramsor. Vi tränar ofta två och två på att ställa och svara på enkla frågor. Vi ser enkla filmer tillsammans. Vi lär oss vissa fraser utantill t ex "How old are you?" och "I'm nine years old".

Bedömning:

För godtagbara kunskaper kommer jag att bedöma:

  • att eleverna sjunger med i de sånger vi sjunger tillsammans.
  • att eleverna lär sig några fraser utantill och kan använda dem rätt.
  • att eleverna följer enkla instruktioner som t ex "Stand up" och "Sit down".

För mer än godtagbara kunskaper kommer jag att bedöma:

  • att eleverna kan säga enkla meningar utan att använda inlärda fraser.

 


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback