Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Engelska

·

Årskurs:

7

First Time kap 6-7

Östergårdsskolan, Halmstad · Senast uppdaterad: 6 december 2017

Vi läser och lyssnar på olika texter i kapitel 6-7 i vår gemensamma textbok. Till detta finns övningsuppgifter i arbetsboken; grammatikuppgifter, hörövningar, muntliga övningar och skrivuppgifter. Vi har grammatikgenomgångar och talar om språkliga svårigheter.

 

När?

v.2-6

Arbetsgång

Under det här arbetsområdet kommer vi att läsa och lyssna på olika texter från vår gemensamma textbok First Time. Till detta finns övningsuppgifter i arbetsboken; grammatikuppgifter, hörövningar, muntliga övningar och skrivuppgifter. Vi kommer dessutom att ha grammatikgenomgångar och tala om språkliga svårigheter.

Fredag är stående läxdag.

Skriftligt prov fredag 9/2 på kapitel 6-7.

Bedömning

Se matris.


Läroplanskopplingar

förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,

formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,

Matriser i planeringen
First time kap 6-7
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter