Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Matematik

·

Årskurs:

7 - 9

Pedagogisk planering Matematik åk 8, ht-17

Tunaskolan, Lunds för- och grundskolor · Senast uppdaterad: 6 december 2017

Matematik är en kreativ, reflekterande och problemlösande aktivitet som är kopplad till samhälle och teknisk utveckling.

Mål

Skriv en text som är riktad till eleverna och gör kopplingar till syfte i läroplanen.

Arbetssätt och redovisningsform

Vi arbetar muntligt och skriftligt med olika teoriavsnitt samt har lärar- och elevledda genomgångar. Vi arbetar också praktiskt med t ex matematiklaborationer och problemlösning i grupp. Du arbetar med matematiska övningar både i skolan och hemma för att ligga i fas med tidsplaneringen för din bästa utveckling i matematik. Vi har också regelbundna läxor.

 

Visa din kunskap - Bedömning

Dina kunskaper kommer att bedömas kontinuerligt under lektionerna både muntligt och skriftligt. 

Vid terminens slut görs en samlad bedömning i matrisen nedan.


Läroplanskopplingar

formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,

använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,

välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,

föra och följa matematiska resonemang, och

använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.

Matriser i planeringen
Matris matematik åk 7-9
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback