Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Teknik

·

Årskurs:

5

Teknik - Mjölkbil Åk 5

Kärlekens skola, Halmstad · Senast uppdaterad: 8 december 2017

 MJÖLKBIL


Syfte

 

 • utveckla förmågan att identifiera problem och behov som kan lösas med teknik och utarbeta förslag till lösningar

 

 • utveckla förmågan att använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer

 

 • utveckla förmågan att analysera drivkrafter bakom teknikutveckling och hur tekniken har förändrats över tid

 

Förmågor

 

 • följa instruktioner

 

 • planera, genomföra och slutföra arbeten

 

 • redovisa och motivera (muntligt och skriftligt)

 

 • uttrycka kunskaper/erfarenheter

 

 • reflektera (självvärdering)Mål


·       Du kan se behovet, ge förslag på lösningar och bygga en fungerande mjölkbil.


·       Du kan resonera kring fördelar och nackdelar med olika tekniska lösningar.


·       Du kan dokumentera ditt arbete med hjälp av ritningar och texter. Du använder förklarande ord, begrepp, symboler och måttangivelser då du beskriver.


·       Du kan beskriva hur din bil är uppbyggd och hur du använt de olika materialen.


Genomförande

Du ska på egen hand göra en ritning över det som senare ska bli din mjölkbil i det praktiska momentet. Ritningen ska visas för din lärare Ola Samson innan du får börja bygga bilen.

Ritningen ska vara klar senast 20 december år 2017.

Bilen och den tekniska rapporten ska vara klar i början av vt 2018. Exakta datum återkommer jag med i exempelvis veckobrevet.

 

Material

Du får bygga bilen med hjälp av följande material:

 

 • 1 st enliters mjölkpaket
 • 4 st trähjul
 • 1 st sugrör
 • 1 st blomsterpinne
 • 4 st gummiband
 • 1 st ballong
 • papper
 • tejp
 • lim
 • färgpennor
 • sax
 • passare

 

OBS! Om du vill använda något annat material får du ansöka om det med en förklaring om varför. Läraren ska godkänna det material du ska använda.

 

Utmaning

I uppgiften ingår att medverka i en tävling. Kategorierna är:

 • snyggast bil

 • rullar längst ner för en ramp


För att visa att du uppnår målen gör du följande:

 

·       Du gör en ritning på A3-papper på din mjölkbil.

·       Du bygger en bil som rullar.

 

·       Du skriver en teknisk rapport.

 

Läraren ansvarar för att under arbetets gång ge muntlig feedback till eleverna. Läraren lämnar ett skriftligt gensvar till varje elev när arbetet är klart.Bedömning

 • Ritning: Hur tydlig din ritning är. Du visar hur många ritregler du använder dig av.

 • Mjölkbilens konstruktion: Hur väl du har följt din ritning. Hur snyggt du har byggt t ex hur mycket lim som syns, hur hjulaxlarna sitter.

 • Teknisk rapport: Hur utförlig din tekniska rapport är med t ex dina motiveringar och tankar.

 

 

 Teknisk rapport

 1. Mjölkbilens namn

Skriv varför du valde det namnet.

 

 1. Skriv ner dina motiveringar och tankar kring din bil. Det kan exempelvis handla om bilens:

 

 • Form – Varför ser bilen ut som den gör? Beror det på design, luftmotstånd osv?

 • Material – Vad har du för motiveringar över materialet du har valt. Tänkte du på bl a miljö och funktion?

 • Konstruktion – Vilka tankar hade du för att bilen skulle rulla långt? Tänkte du på exempelvis avståndet mellan hjulaxlarna, speciella mått på bilen?

 • Skriv gärna fler egna motiveringar.

 

 1. Beskriv i punkter, steg för steg, hur din tillverkning av mjölkbilen gick till.

 

 1. Vad var lätt/klurigt när du gjorde din ritning?

 2. Hur tycker du att det gick att följa din ritning? Gjorde du några förändringar? I så fall vilka? Varför gjorde du dessa förändringar?

 

 1. Beskriv hur du testade din mjölkbil. Vilka justeringar fick du göra?

 

 1. Fungerar din mjölkbil som du tänkt dig från början?

 

 1. Om du fick bygga om mjölkbilen, vilka förändringar skulle du göra?

 

 1. Övrigt - Finns det någon övrig fakta, information m.m. som inte har framkommit i rapporten kan du skriva det här.

 

All lycka till nu alla Stenstorpsskolans bilingenjörer!

 

 Ritregler: Se i dina ritningar som du har tränat på samt på länken nedan.


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen
Teknik - Mjölkbil
Uppgifter
Mjölkbil - Tekniska rapport åk 5
Mjölkbil - Teknisk rapport åk 5
Mjölkbil - Teknik åk 5

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback