Skolbanken Logo
Skolbanken

Årskurs:

F - 6

Planeringsmall Elever & VH

Ramsta skola, Uppsala · Senast uppdaterad: 6 december 2017

Generativ fråga:

Vilka förmågor utvecklar eleven?

 

Vilka kunskaper och färdigheter lär sig eleven?

Eleven ska kunna följande begrepp: 

Eleven ska kunna följande fakta: 

Eleven ska kunna använda följande färdigheter/genomföra följande processer: 

 

Vad ska bedömas?

 


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter
Uppgift 1

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback