Skolbanken Logo
Skolbanken

Kurser:

PEGPEA0

Dokumentation och Uppföljning - Pedagogiskt arbete

Campus Futura VUX, Tanum · Senast uppdaterad: 7 december 2017

Vad är skillnaden mellan dokumentation och pedagogisk dokumentation?

Mål - Syfte och centralt innehåll (se kopplingar till läroplanen nedan) samt konkretiserade mål.

Du ska få ökad kunskap i hur förskola/skola kan följa upp, analysera och dokumentera barns lärande och utveckling.

Undervisning - Genomförande och tidsplan.

V 8

Genom information från skolverket får du fördjupa dig i pedagogisk dokumentation

Bedömning - Vad som ska bedömas och hur det går till.

Bedömning sker utifrån skriftlig inlämning. Ditt betyg beror på hur utförligt och nyanserat du beskriver pedagogisk dokumentation och dina tankar kring det.


Läroplanskopplingar

Kritisk bearbetning av information från olika källor.

Lagar, förordningar, internationella överenskommelser och riktlinjer som styr olika verksamheter.

Planering, genomförande, utvärdering och dokumentation av pedagogiska verksamheter och aktiviteter.

Uppföljning, analys och dokumentation av barns lärande och växande. Metoder för att utvärdera på vilket sätt förskolan tillgodoser barns möjligheter att utvecklas och lära utifrån läroplanens mål och intentioner.

Yrkesroll och ledarskap.

Matriser i planeringen
Pedagogiskt arbete
Uppgifter
Skriftlig inlämning

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback