Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Modersmål

·

Årskurs:

F - 3

Arabiska Inlärning Å F-3

Enhet flerspråkigt lärande Grundskola, Kungsbacka Förskola & Grundskola · Senast uppdaterad: 9 december 2017

Vi kommer att arbeta med arabiska alfabetet , träna utfall och skrift för bokstäverna och formulera egna ord . Lära texter och förstår begreppen för meningar . Vi ska använda internatet som inlärningsprocess , filmer och sånger som ska stärka och främjar språkfärdigheten . Vi ska också utveckla vår hörförståelse och läsförståelse genom högläsning till sagor och berättelser .

Målet

- Vi kommer att arbeta med arabiska , känna till ljudet och träna uttal och skrift för varje bokstav .

- Vi kommer att hitta ord själv till bokstaver, och kunna bygga egna meningar .

- Vi ska träna att kunna utrycka oss på vårt modersmål språk .

- Vi ska träna att lyssna på varandra när någon pratar och har respekt för alla .

- Vi kommer att koppla modersmålet med svenska språket och samhället .


Läroplanskopplingar

formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

använda sitt modersmål som ett medel för sin språkutveckling och sitt lärande,

anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,

urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer,

Matriser i planeringen
Modersmål. Arabiska 1-3
Uppgifter
Arabiska Alfabetet
Syfte

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback