Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Engelska

·

Årskurs:

8

Let's learn English vt-18

Förslövs skola F-9, Båstad · Senast uppdaterad: 10 december 2017

Get ready to continue working with your English by building a useful vocabulary around texts, films and conversations.

Avsnitt 1

 

Konkretisering av målen

 •  I texter ur läroboken Top Up, read theory, kortfilmer, filmer, nyhetsinslag och andra berättelser visar du att du förstår innehållet genom att svara på återberättande frågor muntligt och skriftligt samt genom att kommentera innehållet med egna åsikter och tankar.
 • I muntliga samtal visar du att du har ett basordförråd för att göra dig förstådd samt att du har strategier som bidrar till att samtalet förs framåt och fungerar.
 • I dialoger och korta presentationer visar du att du kan genomföra en muntlig framställning på engelska med viss anpassning till syfte.
 • I olika texter visar du att du kan kommunicera i skrift med sammanhang och begriplighet.
 • När vi skriver olika typer av texter visar du att du kan göra enkla förbättringar mot ökad tydlighet och korrekthet.

 

Undervisning

 •  Vi arbetar med texter ur läroboken Top Up, korfilmer, nyhetsinslag och andra berättelser för att träna förståelse och förmågan att återge och kommentera ett innehåll.
 • Vi samtalar kring olika ämnen för att bygga upp ordförrådet inom olika ämnesområden samt för att träna strategier för att hålla igång ett samtal.
 • Vi övar muntligt berättande och redogörande i olika tidsformer.
 • Vi övar uttal på engelska.
 • Vi arbetar med skrivande av olika typer av texter i olika tidsformer samt i dialogform.
 • Vi arbetar med innehållsord och hur de böjs på olika sätt (verb, substantiv och adjektiv).
 • Vi övar ord och uttryck på många olika sätt, t ex genom muntliga övningar, lekar och spel.
 • Vi arbetar med basen i engelska genom att repetera grundläggande grammatik.

 

 

Bedömning

 • Din förmåga att läsa/lyssna och förstå innehållet i texter ur läroboken "Top up", read theory, film och andra berättelser.
 • Din förmåga att återge och kommentera innehållet ur olika texter.
 • Din förmåga att samtala inom olika ämnesområden på begriplig engelska med hjälp av ett fungerande ordförråd och en fungerande meningsbyggnad.
 • Din förmåga att skriva olika typer av texter med anpassning till text och syfte.
 • Din förmåga att bearbeta dina texter.
 • Din förmåga att förbereda och framföra muntliga redogörelser på engelska.

Läroplanskopplingar

förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,

formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,

anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och

Matriser i planeringen
Språkets struktur
Läsa, lyssna, tala och skriva
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter